สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรปีที่ 9

DSC0179

นายเทียนชัย จูพัฒนกุล ผู้จัดการทั่วไป (สูทดำขวามือ) และพนักงาน กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับโรงเรียนวัดราชบพิธ สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรปีที่ 9 เพื่อเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน จำนวน 85 รูป ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นเงิน 212,640 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนไทยใช้เวลาว่างในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เข้ารับการอบรมพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขัดเกลาจิตใจและฝึกปฏิบัติเจริญสติภาวนา เพื่อเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี อันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.