สปข.6 จัดอบรมเยาวชนชายแดนใต้ผลิตหนังสั้น อัตลักษณ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 4 “ของดีบ้านฉัน” กระตุ้นรักษ์บ้านเกิด

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 (สปข.6) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “เทคนิคการผลิตและสร้างสรรค์ภาพยนตร์ให้มีคุณภาพ” ให้แก่ทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก โครงการอัตลักษณ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน” ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ที่มีความสร้างสรรค์ผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ นำเสนอ สิ่งดีงามของท้องถิ่นเผยแพร่ผ่านสื่อได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเป็นการเปิดเวทีให้เยาวชนจังหวัดชายแดนใต้ เช่น ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นการรับรู้และสร้างความเข้าใจอันดีให้แก่สาธารณชนผ่านการนำเสนอผลงานที่สอดแทรกเนื้อหาสิ่งดีงามและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เมื่อวันที่ 16 -17 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเลคอินน์ โฮเต็ล จังหวัดสงขลา
โครงการอบรมในครั้งนี้ มีผู้ที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 12 ทีม ได้แก่ ทีมดาวินอูลูม-โรงเรียนดารุลอูลูม, ทีมGEOPARK-โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์, ทีมเด็กสร้างหนัง 2-โรงเรียนสตูลวิทยา, ทีมนูรุดดิน-โรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ), ทีมสะหม้อ-โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์, ทีมเจอกันที่ MRT-มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย สงขลา, ทีม Watch Dogs-มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย สงขลา, ทีม304-มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย สงขลา, ทีม be yourself-มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย สงขลา, ทีมYOLO-มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย สงขลา,ทีมโซโล (SOLO)-มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, ทีมครบเครื่อง-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาให้ความรู้ด้านการผลิตสื่อภาพยนตร์และสื่อสารมวลชน ดังนี้
– นายมนัสกวิญ ชางประยูร – ประธานคณะกรรมการตัดสินฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและสื่อสารมวลชน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาวเวอร์ฟูล ครีเอชั่น จำกัด
– ผศ.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย – ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและนายพุฒธิพงค์ ทองวิมล – ผู้กำกับรายการทีวี
นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กล่าวว่า “โครงการนี้สืบเนื่องมาจาก ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในครั้งที่ผ่านมา เชื่อว่าโครงการนี้จะมีส่วนสร้างบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ ได้ผลิตผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่สร้างแนวคิดความสามัคคี เพื่อพัฒนาสังคม รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย”
ด้านนายกิตติศักดิ์ คชรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กล่าวเสริมว่า สำหรับการแข่งขันครั้งนี้จะประกาศผลในวันที่ 5 สิงหาคม 2561 โดยมีรางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล) จะได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล) รับทุนการศึกษา 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (1 รางวัล) รับทุนการศึกษา 20,000 บาท และ
รางวัลชมเชย 1 รางวัล รับทุนการศึกษา 10,000 บาท
รางวัลผู้ชมสูงสุด จำนวน 1 รางวัล ซึ่งจะได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท (สำหรับรางวัลผู้ชมสูงสุด พิจารณาจากจำนวนผู้กด Share, Like และ View จากสื่อออนไลน์ ซึ่งทุกรางวัลจะได้รับทุนการศึกษาพร้อมโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ และสามารถเข้าชมและให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันทุกทีมได้ที่ http://region6.prd.go.th/หรือ https://www.facebook.com/region6.prd/

###
เกี่ยวกับประชาสัมพันธ์เขต 6
ประชาสัมพันธ์เขต 6 มีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ” ด้วยพันธกิจในการเสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ และสะท้อนปัญหาของประชาชนสู่รัฐบาล รวมถึงสนับสนุนทางวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนแก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ***
ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
40 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร/โทรสาร 074-243730 E-mail: prd6.shotfilm@gmail.com

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.