สปอร์ทเวิร์คซ์ (ประเทศไทย) เปิดตัว SPOTanalytics เครื่องมือทางการตลาด เก็บข้อมูล วิเคราะห์ผู้บริโภค และทำแคมเปญการตลาด

สปอร์ทเวิร์คซ์ (ประเทศไทย) เปิดตัว SPOTanalytics เครื่องมือทางการตลาด
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ผู้บริโภค และทำแคมเปญการตลาด
เชื่อองค์กรยุคนี้ ต้องมี “คำถามที่ดี…จะนำไปสู่คำตอบที่ถูกต้อง”

กรุงเทพฯ กรกฎาคม 2561 – บริษัท สปอทเวิร์คซ์ (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในผู้นำด้านการวิเคราะห์จัดการข้อมูลจำนวนมาก และให้บริการครบวงจรด้านการตลาดบนเครือข่าย Wi-Fi เปิดตัว SPOTanalytics เครื่องมือทางการตลาดยุคดิจิทัล ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ตรงจุด ด้วยโซลูชันที่ช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และทำแคมเปญการตลาด พร้อมโชว์วิสัยทัศน์แบบล้ำๆ ชูกลยุทธ์หลัก ธุรกิจจะเดินหน้าได้ ต้องเริ่มที่ “การตั้งคำถามที่ดี…จะนำไปสู่คำตอบที่ถูกต้อง” ตั้งเป้าขึ้นแท่นเจ้าตลาดพ Big Data Analytics หวังครองใจผู้ประกอบการและนักการตลาดยุคใหม่

น.ส. นฤวรรณ์ ปูควนัช ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท สปอทเวิร์คซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า “ปัจจุบัน สปอทเวิร์คซ์ (ประเทศไทย) ได้ดำเนินธุรกิจการให้บริการเกี่ยวกับเครื่องมือทางการตลาดและช่องทางการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค จากการดำเนินชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ในแต่ละวัน ซึ่งจะเห็นได้ชัดจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน จึงถือเป็นช่องทางสำคัญในด้านการทำธุรกิจ หากนำสื่อดิจิทัลและพฤติกรรมบนโลกโซเชียลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ รวมถึงการหาช่องทางเพื่อรวบรวมฐานข้อมูลของกลุ่มลูกค้า และนำกลับมาวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยได้อย่างถูกต้องนั้น จึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสามารถตีโจทย์ธุรกิจและลูกค้าของตัวเองได้ SPOTanalytics (สปอต อะนาเลติค) จึงถือเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่จะเข้ามามีส่วนช่วยผู้ประกอบการขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เพื่อที่จะช่วยองค์กร หรือบริษัท ร้านค้าต่างๆ ในการสร้างรายได้เพิ่ม รวมถึงพัฒนาและปรับปุรง แผนการตลาด แผนการขาย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการนำข้อมูลอันมีค่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังสามารถเก็บข้อมูลรายละเอียดของลูกค้าและพฤติกรรมการใช้สินค้าได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย ผ่านช่องทางการใช้งานในรูปแบบ Wi-Fi Marketing

บริษัทฯ จึงมีความตั้งใจที่จะพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงโซลูชันต่างๆ เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ในแต่ละ segment เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจในยุคดิจิทัล 4.0 ท่ามกลางพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล พร้อมกันนี้ ยังเล็งเห็นช่องว่างทางการตลาดของธุรกิจประเภท Data analytics จึงชูกลยุทธ์และจุดเด่นของ SPOTanalytics ภายใต้คอนเซ็ปต์ “รวดเร็ว ถูกที่ ถูกเวลา แบบ Right Time Targeted Marketing” ด้วยการทำงานผ่านช่องทาง Wi-Fi เก็บข้อมูลจากลูกค้าได้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลที่บ่งบอกตัวตนที่แท้จริงของผู้บริโภค ได้แก่ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ (เช่น เพศ อายุ การศึกษา รายได้) ด้านภูมิศาสตร์ ความถี่ในการแวะมาที่ร้าน พฤติกรรม ความชอบและความสนใจต่างๆ เช่น กิจกรรมที่ชอบทำ อาหาร สถานที่ที่ชอบไป งานอดิเรก แบรนด์ที่ชื่นชอบ เป็นต้น รวมถึง ข้อมูลและช่องทางการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า เช่น ชื่อ-สกุล เบอร์โทร อีเมล Social media profile

ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมาย ของ SPOTanalytics (สปอต อะนาเลติค) ได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม อาทิ กลุ่มธุรกิจอาหาร F&B (Food & Beverage) ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายเครื่องดื่มต่างๆ กลุ่มธุรกิจ Retail ประเภทร้านค้าปลีกต่างๆ , กลุ่มธุรกิจในรูปแบบของ Brand Owner รวมถึงกลุ่มธุรกิจประเภทองค์กรหรือบริษัทต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการและนักการตลาด สามารถนำ 4 ปัจจัยสำคัญที่ Data Analytics จะสามารถเปลี่ยนโลกธุรกิจได้ คือ 1. ข้อมูลของผู้บริโภคจะกลายเป็นสินทรัพย์ในทางธุรกิจทันที เพราะเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นทั้งจุดอ่อนและจุดแข็ง จากการดำเนินงานที่ผ่านมา และจะช่วยให้พัฒนาธุรกิจที่ทำอยู่ได้ดีขึ้น , 2. การเก็บข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการและสินค้าที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าแบบอินไซด์ ทั้งความต้องการ ช่องทางที่สะดวกต่อลูกค้าในการซื้อ และช่องทางการชำระเงินที่ลูกค้าสะดวก 3. ข้อมูลที่มีคุณภาพจะสามารถที่จะช่วยในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและการทำงานภายในของธุรกิจเกือบทุกประเภท 4.ข้อมูลจะช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้าและนำไปสู่การใช้ Big Data ในการส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้นได้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า บริษัท สปอทเวิร์คซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เล็งเห็นความต้องการของผู้ประกอบการและนักการตลาด ในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์กับธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น จึงตั้งเป้าให้ SPOTanalytics (สปอต อะนาเลติค) ก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำในด้านการให้บริการด้านการวิเคราะห์จัดการข้อมูลจำนวนมาก และให้บริการครบวงจรด้านการตลาดบนเครือข่าย Wi-Fi ช่วยเก็บข้อมูล วิเคราะห์เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภค และทำแคมเปญการตลาด ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงเร่งผนึกกำลังพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อต่อยอดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้เพิ่มมากขึ้น อีกด้วย

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ www.spotwerkz.co.th หรือ Email : customerservice@spotwerkz.co.th โทร: 02 255 6653

บริษัท สปอทเวิร์คซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้น 2 ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330
SPOTwerkz (Thailand) Co., Ltd.
25 Alma Link Building 2nd Fl., Soi Chidlom, Ploenchit Rd., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.