สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ เป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาสี่สมาคม ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

พ.ต.อ. ธีรวัฒน์ มังคละศิริ นายกสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนอ.) ให้เกียรติเป็นประธานในงานกีฬาสี่สมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย สนอ. โดยมี สมาชิกจาก 3 สมาคมฯ ได้แก่ สมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรป ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนภย.), สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอ ยู เอเอ) และ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนญ.) เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง

ในภาพ: (จากซ้าย) รศ. ดร. มังกร โรจน์ประภากร เลขาธิการ สนญ., ดร. วรีสา ชูวัฒนกูล รองเลขาธิการ สนญ., ผุสดี นาวาวิจิต นายก สนญ., วีระ กาญจนภพ ผู้ช่วยประธานฝ่ายกีฬา เอยูเอเอ, ภารณี จิตรกร นายก สนภย., พ.ต.อ. ธีรวัฒน์ มังคละศิริ, จิตรจรรยา เพิ่มภัทร กรรมการและรองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนอ. และ สมศักดิ์ วงษ์เทศ ที่ปรึกษากรรมการฝ่ายกีฬา สนอ.

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.