สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ร่วมแสดงความยินดี

photo

คุณณรงค์ชัย วิสูตรชัย (ที่ 8 จากซ้าย) นายกสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน มอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่ พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ (ที่ 9 จากซ้าย) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และร่วมรับทราบนโยบายด้านพลังงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานโดยมี นายโชติ ชูสุวรรณ (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด ในนามตัวแทนบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด พร้อมสมาชิกผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม กระทรวงพลังงาน เมื่อเร็วๆ นี้

สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน จัดตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2543 โดยการรวมตัวกันของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ปัจจุบัน มีสมาชิกจำนวน 33 บริษัท ประกอบด้วยผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) จำนวน 4 บริษัท ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) จำนวน 17 บริษัทและผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Renewable) จำนวน 12 บริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้าง กฎ ระเบียบ นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลด้านไฟฟ้า พลังงาน กฎ ระเบียบ นโยบาย และความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับสมาชิกและผู้สนใจเป็นเครือข่ายในการติดต่อ ประสานงาน และสานสัมพันธ์ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน รวมทั้งสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดี รวมถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สังคม

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.