สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมกระดาษจากคันนา

resize

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา Better Paper Better World เปิดบ้านต้อนรับสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย โดยมี คุณดรรชนี คงศิริวัฒนา ประธานคณะอนุกรรมการสาขาสิ่งแวดล้อม ประปา และสุขาภิบาล วปท. และคณะเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย มีระบบการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมาตรฐาน ISO 14001 พร้อมชมภาพยนตร์แบบ 4 มิติ เพื่อเรียนรู้โมเดล “กระดาษจากคันนา” มาตรฐานใหม่ของโลกในการผลิตกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรกว่า 1.5 ล้านราย ในการปลูกต้นกระดาษบนคันนาหรือตามพื้นที่ว่างทางการเกษตรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และมีส่วนช่วยลดโลกร้อน ซึ่งกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ 1 รีม สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 12.5 กิโลกรัม ทำให้ผู้บริโภคมีส่วนในการช่วยลดโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.