สมาคมศิษย์เก่าม.กรุงเทพ(BUAA) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

S__14647468

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 59 ที่ผ่านมา ดร.ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ณ โรงละคอน ชั้น 16 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 และคัดเลือกนายกสมาคมศิษย์เก่าคนที่ 17 เพื่อดำรงตำแหน่งในปี 2560 – 2563 ซึ่ง คุณบัณฑิต อ่าวสถาพร เป็นนายกรับเลือกสมัยที่ 2 โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.มัทนา สารติวัตร, อาจารย์สมหมาย ดอกไม้ และศิษย์เก่าทุกท่านเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.