สมาคมอารักขาพืชไทย จับมือ ม.เกษตรศาสตร์ จัดงาน “วันรณรงค์ความปลอดภัยเกษตรกร” ให้ความรู้เกษตรกรอำเภอฝาง ใช้สารฯอย่างปลอดภัย

reGroup

สมาคมอารักขาพืชไทย ครอปไลฟ์เอเชีย และศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม “วันรณรงค์ความปลอดภัยเกษตรกร” หวังสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร ประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้บริโภค ตระหนักรู้ถึงวิธีการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช และการรับมือกับปัญหาสารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรอย่างเท่าทัน
นางชุติมา รัตนเสถียร ผู้อำนวยการสมาคมอารักขาพืชไทย เปิดเผยถึงที่มาของกิจกรรม “วันรณรงค์ความปลอดภัยเกษตรกร” ว่าเป็นความร่วมมือระหว่าง ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมอารักขาพืชไทย และ ครอปไลฟ์ เอเชีย โดยได้รับการสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และ บริษัท 3- เอ็ม ประเทศไทย จำกัด โดยจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ป้องกันมาตรฐานอย่างถูกวิธี ตลอดจนส่งเสริมการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ทำการเกษตรสำคัญของภาคเหนือ ซึ่งประเมินว่ามีความถี่ในการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชสูง รวมถึงการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ทั้งเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ในการกำจัดซากบรรจุภัณฑ์เคมีเกษตรอย่างถูกต้อง ไม่ก่อปัญหาต่อสภาพแวดล้อม
นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดแสดงนิทรรศการด้าน IPM แสดงตัวอย่างสารชีวภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาใช้ร่วมในกระบวนการทำการเกษตร และ การบรรยายพิเศษและสาธิตการใช้ PPE. ที่ถูกต้อง จากคุณนันท์นภัส สาระโภค วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE.) จาก บริษัท 3-เอ็ม ประเทศไทย จำกัด และบูธให้คำแนะนำการกำจัดซากบรรจุภัณฑ์สารอารักขาพืชอย่างถูกวิธี จาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว คาดหวังให้เกษตรกรมีความรู้และตระหนักถึงความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชไม่ถูกวิธี ขาดการป้องกันตนเองขณะใช้ ให้สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกใช้วิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานมาร่วมควบคุมศัตรูพืช แทนการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพียงอย่างเดียว ตลอดจนให้เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เข้าใจถึงกระบวนการผลิตทางการเกษตร ที่มีความจำเป็นต้องใช้สารฯอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยไม่มีสารตกค้างเกินค่ามาตรฐานสากล และปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยงานนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ที่ห้างแมคโคร สาขา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : (นก) วัชรินทร์ คันทะชา : 081-573-0636

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.