สมาคมเลขาฯจัดอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์เลขาฯมือขวาผู้บริหาร” รุ่นที่ 3/2558 ณ รร.ดุสิตธานี กรุงเทพฯ

12

สมาคมเลขานุการสตรีและนักบริหารจัดการแห่งประเทศไทย (สลสท) จัดอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์เลขาฯ มือขวาผู้บริหาร” รุ่นที่ 3/2558
เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพนิตตา อริยะวิชา – อดีตนายกสมาคมเลขาฯ และเป็นผู้บริหารอาวุโสกิจการสังคม จาก บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เลขานุการมืออาชีพ และพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้า”
หลักสูตรนี้ จะยังมีอบรมอย่างต่อเนื่องอีก 2 เสาร์ คือ วันเสาร์ที่ 5 ก.ย. วิทยากรคือ อาจารย์สุธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต ในหัวข้อ “การเขียนจดหมายและ
บันทึกเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล และ การจับประเด็นเพื่อเขียนย่อความหรือสรุปความ” และวันเสาร์ที่ 12 ก.ย. วิทยากรคือ อาจารย์อรรจน์ สีหะ-อำไพ
ในหัวข้อ “Productivity in job & Skill for Administrative” สำหรับรุ่นที่ 4/2558 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7, 14 และ 21 พ.ย. 2558
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://secretarythailand.org/Home.htm และ https://www.facebook.com/Secretarythailand

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.