สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2559

eposter_resize_1

สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญนักธุรกิจ นักการตลาด ผู้ประกอบการธุรกิจภาคเอกชน – SME และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานและรับฟัง “การสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2559” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกา ยนนี้ ตั้งแต่เวลา 8:00-17:00 น. ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมพลาซา แอทธินี ถนนวิทยุ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และซื้อบัตรเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาราคาใบละ 3,000 บาท (พร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่างตลอดวัน) ได้ที่สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ โทร.081-700-1187 หรือ email: alumni@econ.tu.ac.th
ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้พบ และรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากนักวิชาการ นักธุรกิจชั้นนำ และ ระดับผู้บริหารประเทศ ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายด้านต่างๆ มาร่วมเสวนา ทำไมต้อง CLMV และทำไมการพัฒนาไปพร้อมกันกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันจึงมีความสำคัญ ? พบกับคำตอบเชิงกลยุทธเพื่อนำพาประเทศไทยก้าวเดินไปพร้อมกันกับ CLMV ได้อย่างยั่งยืน ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
– สนทนาพิเศษถึงวิสัยทัศน์ “ยุทธศาสตร์ธุรกิจไทย ก้าวไกลไปกับ CLMV” โดย
คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
– เสวนา “เกษตร อุตสาหกรรม : หุ้นส่วนที่เติมเต็ม” โดย
ดร.สมชาย หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม / คุณกฤษฏา มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด / Mr.Stanley Kang Chairman, Joint Foreign Chamber of Commerce in Thailand / ดร.กิริฏา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัยด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
– เสวนา “ CLMV : “เส้นทางสาย “ใหม่” ของภาคบริการ ” โดย
คุณสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ / รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / คุณกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สากลธุรกิจเลิศรวมมิตร จำกัด / คุณสุคนธ์ ชาญปรีดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท HMD Asia Co. Ltd.
– ข่วงบ่ายเป็นการเสวนา “ ภาคการเงิน : กลไกขับเคลื่อนโอกาส CLMV ” โดย
คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / คุณฤชุกร สิริโยธิน ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย / ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) / คุณสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย
– ช่วงสุดท้ายเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นระดับผู้บริหารประเทศในส่วนภาครัฐ ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนเศรษฐกิจไทย “ ก้าวอย่างไรไปกับ CLMV ?” โดย
•คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
•คุณอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
•ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
•ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.