สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ แถลงข่าวงาน “สัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2559”

Guest-Speaker

สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ แถลงข่าวการจัดงาน “สัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2559” หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ไทย ก้าวไกลไปกับ CLMV” นำโดย ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง ปี 2552 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ดร.กิริฎา เภาพิจิตร นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง ปี 2553 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ วารินทร์ สัจเดว นักวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ มาร่วมกันพูดคุยตอบคำถามว่า ทำไมต้อง CLMV? และอะไรคือความแตกต่างจากหัวข้อสัมมนาAECที่มีมาก่อนหน้านี้? พร้อมกล่าวถึงเนื้อหาสาระ และบุคคลสำคัญทั้งนักวิชาการ นักธุรกิจชั้นนำ และระดับผู้บริหารประเทศที่มีส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายด้านต่างๆ ที่จะมาร่วมเสวนา
โดยงานสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2559 จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 8:00-16:00 น. ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ ถ.วิทยุ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่ม เติม และซื้อบัตรเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาราคาใบละ 3,000 บาท (พร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่างตลอดวัน) ได้ที่สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
โทร. 02-613-2439, 02-226-4397, 081-700-1187 หรือ email: alumni@econ.tu.ac.th

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.