สยามลวดเหล็กฯ ร่วมดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน

บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกับธนาคารพัฒนาชุมชนและโรงเรียนวัดเชิงเนิน นำผลกำไรส่วนหนึ่งจากการดำเนินงานของธนาคารพัฒนาชุมชนฯ เพื่อส่งเสริมการออม และเปิดโอกาสเข้าถึงสินเชื่อของคนในชุมชน สำหรับนำไปลงทุนประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง (School-BIRD) จัดทำโครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ สนับสนุนอาหารสำเร็จรูปและไข่ไก่ มอบให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน ณ ชุมชนบ้านหนองตาเสี่ยง และชุมชนบ้านเชิงเนิน ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.