สยามลวดเหล็กฯ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียงผ่านเยาวชน

บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด สานต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านเยาวชน จัดกิจกรรมเรียนรู้วิถีเกษตรเชิงนิเวศ เน้นการปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน สำหรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดหนองกระบอก จังหวัดระยอง หวังต่อยอดองค์ความรู้และเป็นต้นแบบให้เยาวชน และคณะครูที่เข้าร่วมโครงการ นำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความยั่งยืนในอนาคต ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนเกษตรอินทรีย์ SIW 1 Rai Farm ซึ่งตั้งขึ้นภายในโรงงานสยามลวดเหล็กฯ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.