สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การเสาะหาธุรกิจและเทคโนโลยีการปลูกพืชแนวตั้ง ณ ประเทศญี่ปุ่น”

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเสาะหาธุรกิจและเทคโนโลยีการปลูกพืชแนวตั้ง ณ ประเทศญี่ปุ่น (Mastering Japan Vertical Farming Business and Technology [Trip No. 1]: VFJP)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี รูปแบบธุรกิจ การตลาด และการบริหารจัดการโรงปลูกพืชแนวตั้ง รวมถึงการเสริมสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์ ผ่านการศึกษาดูงานระบบการปลูกพืชแนวตั้งในประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประโยชน์ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดเชิงธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับอุตสาหกรรมด้านเกษตรของประเทศไทยสู่ตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน

สิ่งที่จะได้รับ
1) ได้เรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) และการผลิตจริงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2) ได้ศึกษาดูงานเชิงประจักษ์จากประเทศผู้นำเทคโนโลยี เพื่อเปิดมุมมองและเตรียมความพร้อมในการทำธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming)
3) ได้เห็นโอกาสทางธุรกิจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ต่อยอดธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ได้
4) ได้แลกเปลี่ยนความรู้และเก็บเกี่ยว Best Practices จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ระยะเวลาหลักสูตร
• ฝึกอบรมในประเทศ ณ บริษัท วังรี เฮลท์ แฟคตอรี่ จำกัด จังหวัดนครนายก ในวันที่ 11 และ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (จำนวน 2 วัน)
• ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 (จำนวน 6 วัน 4 คืน)

ทั้งนี้ ท่านที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม สามารถพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร และสำรองที่นั่ง ได้ที่เว็บไซต์ http://www.NSTDAacademy.com/vfjp หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต หมายเลขโทรศัพท์ 02-644-8150 ต่อ 81891 (คุณนิพัฒน์) และ 81892 (คุณเมธภัค)

**สามารถสำรองที่นั่งได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563 (รับจำนวนจำกัดเพียง 25 ท่าน เท่านั้นค่ะ)***

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.