สวทน.กระทรวงวิทย์ฯ จัดประชุม อาเซียน เอสที ไอ ฟอรัม 2016 กำหนดทิศนวัตกรรมอาเซียน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม อาเซียน เอส ที ไอ ฟอรัม 2016 ( ASEN STI Forum 2016) ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายนนี้ ณ โรงแรม แชงกรีลา กรุงเทพฯ พบกับปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ร่วมกำหนดอนาคตอาเซียน” โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ พร้อมรับฟังนานาทัศนะบนเวทีสำหรับผู้กำหนดนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภูมิภาคอาเซียน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และสถาบันการศึกษา คาดว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 400 คน เพื่อร่วมอภิปรายถึงประเด็นปัญหาและความท้าทายที่อาเซียนกำลังเผชิญหน้าอยู่ และหารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน ที่จำเป็นต่อการส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมในอาเซียน อาทิ เครื่องจักรเศรษฐกิจใหม่ของอาเซียน ,การสนับสนุนเงินในการพัฒนานวัตกรรม ,การส่งเสริมผู้ประกอบการและการดึงดูดให้เกิดพื้นที่นวัตกรรม ฯลฯ เพื่อหาบทสรุปจัดทำแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม พ.ศ.2559-2568 ( APASTI Implementation Plan 2016-2025) เพื่อรายงานต่อการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology:AMMST) ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ ที่ประเทศกัมพูชา
+++++++++++++++++++++++++++++++
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
สลิลทิพย์ ทิพยางค์ (sthipayang.sti@gmail.com) โทร: 02 2160 5432 ต่อ 904
ปรินันท์ วรรณสว่าง (parinand@sti.or.th) โทร: 02 2160 5432 ต่อ 903

ตัวแทนประชาสัมพันธ์ แอน: 092-365-6945 , นก : 081-573-0636

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.