สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ถวายรายงานการจัดทำป้าย QR Code จากนวัตกรรมแอพพลิเคชั่น We Grow ในงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๙

160

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ถวายรายงานการจัดทำป้าย QR Code จากนวัตกรรมแอพพลิเคชั่น We Grow ในงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๙

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๙ โดยมี ดร.วีระชัย ณ นคร กรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เข้าเฝ้าฯ ทูลละอองพระบาทรับเสด็จ พร้อมด้วยเด็กชายนิติภาส วิริยคุณาภรณ์ นักเรียนจากโรงเรียนราชวินิต (ฝ่ายประถม) ผู้เข้าร่วมโครงการ “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ถวายรายงานเกี่ยวกับการใช้งานป้าย QR Code ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมกับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดทำขึ้น เพื่อติดกับต้นเสลาที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงปลูกในวันงาน รวมถึงต้นไม้พันธุ์อื่นๆ ภายในสวน เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ให้เป็นที่รู้จัก และเข้าถึงข้อมูลต้นไม้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เมื่อเร็วๆ นี้

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.