สหประกันชีวิตมอบสินไหม สกก.หนองแค

43077

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายวิญญู สัตบุตร พนักงานประสานงานสหกรณ์ ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรหนองแค จำกัด จังหวัดสระบุรี โดยนายมนตรี ดังศิริแสงทอง ประธานฯ นายเสรินทร์ สงวนพรรค ผู้จัดการ คณะเจ้าหน้าที่และตัวแทนประกันชีวิต มอบสินไหมประกันชีวิต จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ทายาทของนางพิกุลทอง คำผา สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองแค จำกัด ที่เสียชีวิตด้วยอาการลิ้นหัวใจตีบ ซึ่งไว้วางใจให้สหประกันชีวิตจัดสวัสดิการประกันชีวิตคุ้มครองชีวิต จนสามารถนำไปชำระหนี้ที่มีอยู่กับสหกรณ์จนหมดสิ้น โดยไม่ทิ้งภาระให้กับทายาทที่อยู่ข้างหลัง ณ สหกรณ์การเกษตรหนองแค จำกัด จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.