สหประกันชีวิตมอบเงินครบกำหนดสัญญากรมธรรม์ สกก.สามโคก

65027

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนางสาวกุลสิรี มีสติ พนักงานประกันชีวิตกลุ่ม ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัด จังหวัดปทุมธานี โดยนายวิรัตน์ พวงศิลป์ ประธานฯ คณะกรรมการ และคณะเจ้าหน้าที่ มอบเงินคืนครบกำหนดสัญญากรมธรรม์ จำนวน 264,860 บาท ให้แก่นางบุญช่วย สะสม นายทองก้อน สะสม และนางสาวสุทิน คงแสงพันธ์ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัด ที่ไว้วางใจให้สหประกันชีวิตจัดสวัสดิการด้านการเงินให้ จนครบกำหนดสัญญา ณ สหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัด จังหวัดปทุมธานี เมื่อเร็วๆ นี้

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.