สหประกันชีวิตส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิต สอ.มสธ.

DSC_0013

พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบสหสินพิทักษ์ แบบชั่วระยะเวลา 1 ปี ให้แก่นายประสาน ชนาพงษ์จารุ ประธานกรรมการ นายวิรัตน์ นิติพิทักษ์ชน กรรมการและเลขานุการ และนางประนอม แดงงาม รองผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด (สอ.มสธ.) ที่มอบความไว้วางใจและความเชื่อมั่นให้สหประกันชีวิตจัดสวัสดิการประกันชีวิตคุ้มครองคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ พร้อมกล่าวว่า ต่อไปนี้ สอ.มสธ.จะเป็นอีกสหกรณ์หนึ่งที่หันมาใช้สวัสดิการประกันชีวิตของบริษัทที่ สหกรณ์เป็นเจ้าของ โดยมี พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ที่ปรึกษา และคณะเจ้าหน้าที่ บมจ.สหประกันชีวิต ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.