สหประกันชีวิต จัดสัมมนา ปีแห่งการเติบโตอย่างท้าทาย พร้อมประกาศเกียรติคุณตัวแทน

jpg3

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาตัวแทนทั่วประเทศ “ปีแห่งการเติบโตอย่างท้าทาย : Year of Massive Growth” โดยได้รับเกียรติจาก นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ตัวแทนที่ทำผลงานเข้าเป้าตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งมีพลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการบริษัทฯ พร้อมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ฝ่ายจัดการ และตัวแทนจากสหกรณ์ทั่วประเทศ ให้การต้อนรับกว่า 300 คน พร้อมร่วมกิจกรรม ฮูลา ฮูล่า ปาร์ตี้ ในงานเลี้ยงสังสรรค์ภาคค่ำ ณ โรงแรมภูเก็ต ออคิด รีสอร์ทแอนด์สปา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558
นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ต้องแสดงความยินดีกับสหประกันชีวิตที่มีการเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เล็งเห็นถึง คุณค่าของการดำเนินธุรกิจประกันภัยในสหกรณ์ ประกอบกับการดำเนินกิจการของบริษัทที่ได้ให้บริการการจัดสวัสดิการประกันชีวิตแก่สมาชิกและบุคคลในครอบครัว รวมทั้งการสร้างความมั่นคงแก่สมาชิกและสหกรณ์ ซึ่งบุคลากรของสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ต่างก็สามารถทำหน้าที่เป็น ตัวแทนประกันชีวิต ลงไปให้บริการตรงแก่สมาชิกได้อย่างทันท่วงที และเป็นที่น่ายินดี เมื่อวันนี้ธุรกิจของบริษัทได้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง มีสินทรัพย์รวมกว่า 1,600 ล้านบาท มีเงินสำรองประกันภัยกว่า 780 ล้านบาท วันนี้ได้เห็นพลังตัวแทน ซึ่งเป็นบุคลากรของสหกรณ์ ร่วมกันสร้างสรรค์สวัสดิการประกันชีวิต สร้างหลักประกันที่มั่นคงด้วยการเปิดธุรกิจสวัสดิการ ให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ นับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ พลังแห่งความดี ที่จะรังสรรค์ให้สหประกันชีวิตมุ่งมั่น เข้าไปเติมเต็มในคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์และบุคคลในครอบครัวได้เป็นอย่างดียิ่ง
ทางด้าน พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแนวทางดำเนินการเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ ได้รับสวัสดิการ การคุ้มครองภัย จากบริษัทประกันที่สหกรณ์เป็นเจ้าของร่วมกัน โดยใช้รูปแบบ คนในพื้นที่ เป็นผู้ดูแลให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ และชุมชน ด้วยการสร้างบุคลากรของสหกรณ์ เป็น ตัวแทนประกันชีวิต ปัจจุบันตัวแทนกว่า 1,100 คน มีสหกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานกว่า 840 สหกรณ์ ให้ความคุ้มครองสมาชิกสหกรณ์กว่า 150,000 คน
สำหรับการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณได้แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA) ประจำปี 2557 ได้แก่ นายชัยนนท์ นิตสิริ ตัวแทนจากสหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด จังหวัดสงขลา นายอลงกรณ์ กลิ่นเพชร ตัวแทนจากสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จังหวัดตรัง นายทวี บุญทอง ตัวแทนจากสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จังหวัดตรัง และนางศรีสมัย สายทอง ตัวแทนจากสหกรณ์การเกษตรปรางค์กู่ จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ รางวัลผลิตผลงานเบี้ยประกันรายใหม่ ระดับยอดเยี่ยม ประจำปี 2557 ที่ผลงานรายใหม่รวมทุกประเภท ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้น ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2557 จำนวน 10 สหกรณ์ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด จังหวัดชลบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด จังหวัดสตูล สหกรณ์ออมทรัพย์กองบินตำรวจ จำกัด กรุงเทพมหานคร สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จำกัด จังหวัดภูเก็ต สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด จังหวัดกระบี่ สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด จังหวัดชลบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด จังหวัดพังงา สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึกองเรือยุทธการ จำกัด จังหวัดชลบุรี และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด จังหวัดชลบุรี
รางวัลผลิตผลงานเบี้ยประกันรายใหม่ ระดับดีเด่น ประจำปี 2557 ผลงานรายใหม่รวมทุกประเภท ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2557 มี 22 สหกรณ์ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จังหวัดลำพูน สหกรณ์การเกษตรท่าตูม จำกัด จังหวัดสุรินทร์ สหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จำกัด จังหวัดสงขลา สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด จังหวัดขอนแก่น สหกรณ์การเกษตรบึงไพร จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด กรุงเทพฯ สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด จังหวัดน่าน สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด จังหวัดสงขลา สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด จังหวัดน่าน สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด จังหวัดแพร่ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จังหวัดตรัง สหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จำกัด จังหวัดเชียงราย สหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด จังหวัดสงขลา สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองหาน จำกัด จังหวัดอุดรธานี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เอ็น เอช เค สปริง จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ สหกรณณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.พัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง สหกรณ์การเกษตรกมลาไสย จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองจริม จำกัด จังหวัดน่าน และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด จังหวัดตรัง และรางวัล ตัวแทนดาวรุ่ง แห่งปี ผู้ผลิตผลงานเบี้ยประกันรายใหม่ คือ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าท่าโพธิ์ศรี จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.