สหประกันชีวิต ร่วมประชุมใหญ่ สกก.ปฏิรูปที่ดินละหานทรายลำจังหัน

28831

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายวรงค์เทพ เยี่ยมมิ่ง ผู้จัดการส่วนส่งเสริมการตลาด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินละหานทรายลำจังหัน จำกัด จังหวัด จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมพบปะ พูดคุย กับสมาชิกของสหกรณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ได้ทำประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อตามนโยบายสหกรณ์สำหรับสมาชิกที่กู้เงิน ซึ่งสมาชิกได้ให้ความสนใจและสอบถามข้อสงสัย เรื่องบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก หรือเป็นสมาชิกสหกรณ์แต่ไม่ได้กู้เงินสหกรณ์จะขอทำประกัน นอกจากนี้ยังมีสหกรณ์ที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สนใจในหลักประกันและสวัสดิการประกันชีวิต โดยให้ทางบริษัทไปนำเสนอต่อสหกรณ์ในโอกาสต่อไป ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินละหานทรายลำจังหัน จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.