สหประกันชีวิต ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.สรรพาวุธทหารเรือ

037

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ นายฐาปกรณ์ ภูวมาส รองกรรมการผู้จัดการและคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมในพิธีมอบทุน และร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเรือตรี มงคล สุคนธเคหา รองประธานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด (รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ) เป็นประธานในพิธีมอบทุน พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับทุน ณ ศูนย์เรียนรู้สหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558
สำหรับในปีนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพวุธทหารเรือได้จัดสรรงบประมาณ ร่วม 8.6 แสนบาท จำนวน 3 ทุน โดยแบ่งออกเป็น ทุนประเภทเรียนดี จำนวน 262 ทุน คือ ระดับประถมศึกษา 35 ทุนๆ ละ 1,600 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 25 ทุนๆ ละ 2,400 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา จำนวน 32 ทุนๆ ละ 3,200 บาท ระดับอุดมศึกษา จำนวน 23 ทุนๆ ละ 4,000 บาท และทุนส่งเสริมการศึกษา อีก 129 ทุน คือ ระดับอนุบาล จำนวน 4 ทุนๆ ละ 1,000 บาท ระดับประถมศึกษา จำนวน 19 ทุนๆ ละ 1,200 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 12 ทุนๆ ละ 1,500 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา จำนวน 9 ทุนๆ ละ 1,800 บาทและระดับอุดมศึกษา จำนวน 16 ทุนๆ ละ 2,400 บาท ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือได้ใช้สวัสดิการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อของบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยทำผลงานติดชาร์ต 10 อันดับสูงสูงมาอย่างต่อเนื่อง

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.