สหประกันชีวิต ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.ฐานทัพเรือสัตหีบ

022

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ นายฐาปกรณ์ ภูวมาส รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด พร้อมร่วมสมทบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของสมาชิก โดยมีพลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ประธานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ซึ่งในปีนี้ได้มีสมาชิกขอรับทุนทั้งสิ้น 316 ราย รวมเป็นเงิน 785,000 บาท ซึ่งสหกรณ์แห่งนี้ได้ใช้สวัสดิการประกันชีวิต ของ สหประกันชีวิต โดยทำผลงานติดชาร์ต 10 อันดับผู้ใช้บริการสูงสุดมาอย่างต่อเนื่อง ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ ชลบุรี วันที่ 17 กันยายน 2558
สำหรับปีนี้สหกรณ์ได้จัดสรรกำไรของสหกรณ์ เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิก ซึ่งในปีนี้มีสมาชิกเสนอขอรับทุนที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของสหกรณ์ รวม 316 ราย เป็นจำนวนเงิน 785,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย สาขาสัตหีบ ธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซี พัทยาใต้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสำนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ โดยได้จัดสรรทุนออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททุนเรียนดี จำนวน 57 ทุน คือ ระดับอุดมศึกษา จำนวน 10 ทุนๆ ละ 5,000 บาท ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 4 ทุนๆ ละ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 21 ทุนๆ ละ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 22 ทุนๆ ละ 3,000 บาท ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา จำนวน 259 ทุน คือ ระดับอุดมศึกษา จำนวน 28 ทุนๆ ละ 3,000 บาท ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 19 ทุนๆ ละ 2,500 บาท ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 77 ทุนๆ ละ 2,500 บาท ระดับประถมศึกษา จำนวน 105 ทุนๆ ละ 2,000 บาท และระดับอนุบาล จำนวน 30 ทุนๆ ละ 2,000 บาท

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.