สหประกันชีวิต ร่วมแสดงความยินดี เปิด ที่ทำการ สอ.ตร.และชุมนุม สอ.ตร.

061

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558 พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการของ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด โดยมี พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด พร้อมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำในขบวนการสหกรณ์ และบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดย นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ นายก่อเกียรติ เศรษฐรังสรรค์ รองกรรมการผู้จัดการนายพิชา สิริโยธิน รองกรรมการผู้จัดการ และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี ณ บริเวณพื้นที่ชั้นล่าง อาคาร 19 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
ในโอกาสนี้ พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด พร้อมคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ได้มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิ พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง จำนวน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) สมทบทุนในโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ยะลา ขนาด 50 เตียง เพื่อทำการรักษาเจ้าหน้าที่ตำรวจ ข้าราชการอื่นๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ และยังเป็นการช่วยลดความสูญเสียระหว่างเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ แต่ยังขาดงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้ง ชุมนุมสหกรณ์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด และบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันมีสินทรัพย์รวมกว่า 20,000 ล้านบาทได้ทำการปรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการบริหารสหกรณ์ให้ทันสมัย มุ่งเน้นการบริหารเชิงคุณภาพ การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกอย่างทั่วถึง นำระบบการประกันสินเชื่อกรณีสมาชิกผู้กู้ถึงแก่กรรมมาใช้เพื่อไม่เป็นการเพิ่มภาระแก่ทายาทและผู้ค้ำประกัน และได้รับยกย่องจากหน่วยงานราชการองค์กรอื่น เป็น CO-OP ATM POOL แห่งแรกของประเทศไทย สามารถถอนเงินจากธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลาม และธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้บริการแก่สมาชิกกว่า 14,000 คน ทั่วประเทศ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ online







Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.