สหประกันชีวิต แสดงความยินดี 40 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล

006

พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ บมจ.สหประกันชีวิต พร้อมด้วยนายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ นายเผด็จ เฉลิมพักตร์ ที่ปรึกษา นายก่อเกียรติ เศรษฐรังสรรค์ รองกรรมการผู้จัดการ และคณะเจ้าหน้าที่ พร้อมกับฝ่ายจัดการของชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด เข้ามอบแจกันดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปีแห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด โดยมีนายแพทย์พจน์ ธีรคุปต์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.