สหวิริยาร่วมพัฒนาชุมชนบางสะพาน

web21

ทีมพี่เลี้ยงแผนกพัฒนาโครงการและการมีส่วนร่วม บริษัท.บางสะพานสัมพันธ์ จำกัด เครือสหวิริยา ร่วมกับคณะกรรมการสภาผู้นำชุมชน หมู่ 9 บ้านทางสาย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขับเคลื่อนงานพัฒนาต่อยอดสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเข้าศึกษาดูงาน “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เพื่อเรียนรู้การดำเนินโครงการกองทุนข้าวสาร พร้อมถอดบทเรียนหลังจากศึกษาดูงานเพื่อนำมาพัฒนาให้สอดคล้องกับชุมชนของตนเอง ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านหุบไผ่ ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.