สหวิริยาโลจิสติกส์ ประชุมแผนธุรกิจ 2016 – Power of Unity

SVL-01

บริษัท สหวิริยาโลจิสติกส์ จำกัด จัดประชุม Sahaviriya Logistics Business Plan 2016 ใน Concept – Power of Unity ระดมสมองนำเสนอแผนธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีนายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการเครือสหวิริยา ร่วมให้วิสัยทัศน์และแนวทางการดำเนินงาน พร้อมด้วยนายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหารและพนักงานที่สำนักงานกรุงเทพและบางสะพาน เพื่อให้ธุรกิจเติบโตและเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันอย่างยั่งยืน ผ่านมาตรฐานการรักษาคุณภาพการบริการกับกลุ่มลูกค้าเดิม รวมถึงมุ่งหาลูกค้าและธุรกิจใหม่ๆ ตอกย้ำการให้บริการลูกค้า ภายใต้การดำเนินงาน “One Stop Service” การบริการแบบครบวงจร เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าสูงสุด ณ ห้องสัมมนาใฝ่รู้ สำนักงานพระราม 3 กรุงเทพ
บริษัท สหวิริยาโลจิสติกส์ จำกัด ประกอบด้วย 5 กลุ่มธุรกิจในเครือ ได้แก่
1. ธุรกิจท่าเรือน้ำลึก-บจก.ท่าเรือประจวบ
2. ธุรกิจรถขนส่งขนาดใหญ่-บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต
3. ธุรกิจเรือลำเลียง – บจก.เรือลำเลียงบางปะกง
4. ธุรกิจท่าเรือชายฝั่งแม่น้ำ – บจก.ท่าเรือบางปะกง
5. ธุรกิจชิปปิ้ง – บจก.สหวิริยาชิปปิ้ง

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.