สหวิริยาโลจิสติกส์ ย้ำมาตรฐานตรวจระบบคุณภาพ OHSAS18001:2007

web1

กลุ่มสหวิริยาโลจิสติกส์ เครือสหวิริยา เปิดบ้านให้การต้อนรับ คณะผู้เชี่ยวชาญและผู้ตรวจประเมินการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001:2007 จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด หรือ BSI (British Standards Institution) เข้าตรวจสอบคุณภาพงานของบริษัทในเครือ ซึ่งประกอบด้วย บจก.สหวิริยาโลจิสติกส์ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต และบจก.เรือลำเลียงบางปะกง ณ อำเภอบางสะพาน จ.ประจวบฯ โดยมีหัวหน้าส่วนงานและพนักงานแต่ละแผนกให้ข้อมูลด้านการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ เพื่อประเมินศักยภาพการบริการรวมถึงการจัดการกับสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทให้มีความสอดคล้องกับ ISO 9001:2015 ที่ได้รับมาแล้ว การันตีมาตรฐาน และศักยภาพด้านการให้บริการขนส่งแบบครบวงจร

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.