สอ.ตร.กองพลาธิการและสรรพาวุธ ไว้วางใจให้สหประกันชีวิตจัดสวัสดิการคุ้มครองสมาชิก

11535787_859384977474539_8229165305328112873_n

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนางสาวชัชฎาภรณ์ แดงหนองหิน พนักงานประสานธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกองพลาธิการ และสรรพาวุธ จำกัด ซึ่งมี พันตำรวจเอก สมศักดิ์ โหติธะนัง ประธานสหกรณ์เป็นประธานในที่ประชุมโดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเชื่อมั่น และไว้วางใจจึงมีมติให้ “สหประกันชีวิต” จัดสวัสดิการประกันชีวิตในโครงการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ให้กับสมาชิกของสหกรณ์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกองพลาธิการและสรรพาวุธ จำกัด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.