สัตวแพทย์..เตือนคนรักสัตว์ระวัง 3 โรคร้าย ติดต่อจากสัตว์สู่คน

ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่มักนิยมเลี้ยง “สัตว์เลี้ยง” เป็นเพื่อนประจำบ้าน เพราะความน่ารักของเพื่อนสี่ขา ทำให้สมาชิกในบ้านมีความสุข ช่วยลดอาการซึมเศร้า นอกจากนี้สัตว์เลี้ยงยังสามารถทำหน้าที่เป็นยามเฝ้าบ้านให้กับคุณได้อีกด้วย เพราะความซื่อสัตย์และความไร้เดียงสาของสัตว์เลี้ยง มักจะทำให้เจ้าของหลงรักแบบไม่ทันตั้งตัว แต่ภายใต้ความน่ารักของสัตว์เลี้ยง มันยังแฝงไปด้วยอันตรายของโรคจากสัตว์สู่คน บางโรคอาจมีอันตรายถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้ เพียงแค่เรารู้เท่าทันโรคดังกล่าว เราและสัตว์เลี้ยงของเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ปิยนันท์ ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ปัจจุบันคนนิยมเลี้ยงสัตว์เป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่จะนิยมเลี้ยงสุนัข แมว นก ปลาสวยงาม และก็สัตว์หายากบางชนิด ซึ่งจากผลสำรวจพบว่า สัตว์เลี้ยงมีผลทางจิตใจต่อเจ้าของมาก เพราะจะทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดภาวะความเครียด ที่สำคัญความน่ารักของพวกมันจะทำให้เจ้าของมีความสุข ซึ่งเรามักจะเห็นว่า บางคนเลี้ยงสัตว์เป็นเพื่อน นำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงในบ้าน โดยหารู้ไม่ว่าสัตว์เลี้ยงสามารถนำเชื้อโรคจากสัตว์มาสู่คนได้ บางรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ดร.ปิยนันท์ กล่าวต่อว่า โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่ตรวจพบได้บ่อยในปัจจุบันมีอยู่ 3 โรค คือ (1.) โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่ร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัส “เรบีส์” โรคพิษสุนัขบ้ามีอาการ 2 รูปแบบ คือ แบบดุร้าย และแบบเซื่องซึม สามารถติดต่อโรคได้จากน้ำลายสัตว์ที่เป็นบ้า เช่น โดนสุนัขหรือแมวที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดหรือข่วน อาการในคนจะมีความแตกต่างกันไป ซึ่งถ้าเราสงสัยว่าจะถูกสัตว์ที่เป็นบ้ากัด ควรรีบทำความสะอาดบาดแผล ด้วยสบู่และล้างออกด้วยน้ำสะอาด และแต้มเบตาดีน จากนั้นควรรีบไปพบแพทย์ทันที อาการเบื้องต้นในระยะ 2-3 วันแรก อาจมีไข้ต่ำๆ ต่อไปจะมีอาการเจ็บคอ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย คันหรือปวดแสบปวดร้อนตรงบริเวณแผลที่ถูกกัด มีอาการตื่นเต้นง่าย กระสับกระส่าย ไม่ชอบแสงสว่าง มีภาวะการกลืนลำบาก แม้จะเป็นของเหลวหรือน้ำ เจ็บมากเวลากลืน เพราะการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืน และสุดท้ายอาจมีอาการชัก เป็นอัมพาต หมดสติ และเสียชีวิต เนื่องจากส่วนที่สำคัญของสมองถูกทำลายไปหมด โรคนี้สามารถป้องกันได้โดยการพาสัตว์เลี้ยงของเราไปทำวัคซีนพิษสุนัขบ้ากับสัตวแพทย์ และควรทำการฉีดกระตุ้นซ้ำอย่างสม่ำเสมอ (2.) โรคพยาธิ ส่วนใหญ่สัตว์เลี้ยงสามารถติดพยาธิได้จากแม่สู่ลูกยกตัวอย่างเช่น พยาธิปากขอ และพยาธิไส้เดือน สัตว์เลี้ยงที่ติดพยาธิบางครั้งอาจจะไม่แสดงอาการ สำหรับพยาธิปากขอ อาการที่พบได้บ่อยคือ ท้องเสีย ถ่ายเหลว ถ่ายเป็นสีดำ เหงือกซีด และมีภาวะโลหิตจางร่วม เป็นต้น คนเลี้ยงสามารถติดพยาธิปากขอได้ถ้าสัตว์เลี้ยงของเรามีพยาธิ และไปถ่ายตามสนามหญ้า ในอุจจาระที่มีไข่พยาธิ ซึ่งเมื่อมีอุณหภูมิความชื้นที่เหมาะสมไข่พยาธิจะพัฒนาไปเป็นตัวอ่อนระยะติดต่อ ซึ่งสามารถติดสัตว์เลี้ยง และคนได้ ดังนั้นเราควรนำสัตว์เลี้ยงไปตรวจสุขภาพ และทำการถ่ายพยาธิพร้อมกันกับการทำวัคซีน จะช่วยลดการเกิดโรคได้ (3.) เชื้อรา (Ringworm) ซึ่งโรคนี้มักพบในแมว จะมี ขนร่วง เป็นวงๆ และมีสะเก็ด ในแมวมักพบการติดเชื้อแบบทั่วตัว หรือเป็นตัวกักเก็บโรคแบบไม่แสดงอาการทางคลินิกใดๆได้ เจ้าของสามารถติดเชื้อราได้จากการอุ้มหรือสัมผัสกับแมวโดยตรงได้ ถ้ามีลักษณะของโรคผิวหนังเกิดขึ้น กับสัตว์เลี้ยงของเรา ควรรีบพาไปพบสัตวแพทย์ทันที
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ปิยนันท์ ทวีถาวรสวัสดิ์ กล่าวปิดท้ายว่า สำหรับวิธีการป้องกัน และสังเกตการณ์ติดเชื้อโรคจากสัตว์สู่คน ที่ทุกบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงสามารถปฏิบัติได้ คือ 1.นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน 2.ถ่ายพยาธิตามกำหนด 3.ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่สัตว์เลี้ยงอยู่ให้ถูกสุขลักษณะ 4.ไม่ควรนำสัตว์เลี้ยงขึ้นมาบนเตียงหรือที่นอน 5.หากสัมผัสหรือจับสัตว์เลี้ยงให้ล้างมือทุกครั้ง ส่วนสัญญาณเตือนว่า เรากำลังติดเชื้อโรคจากสัตว์เลี้ยงให้สังเกตอาการง่ายๆ คือ หากมีอาการคันตามผิวหนังมีผื่นแดง และน้ำมูกไหลง่าย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที ที่สำคัญเราควรทำความเข้าใจกับโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยสามารถปรึกษากับสัตวแพทย์จะได้รักษาได้อย่างถูกวิธี โรคจากสัตว์สู่คน สามารถบั่นทอนสุขภาพคนและสัตว์เลี้ยงได้ บางโรคอาจทำให้เสียชีวิตได้ โดยสัตว์ทุกชนิดสามารถเป็นพาหะแพร่กระจายโรคสู่มนุษย์ได้ แต่สัตว์ที่มีแนวโน้มเสี่ยงสูงมากกว่าก็ คือ สัตว์เลี้ยงที่อยู่นอกบ้าน สัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้รับวัคซีน สัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้รับการดูแลรักษาความสะอาด ก็มีโอกาสติดโรคร้ายได้ นอกจากนี้สัตว์เลี้ยงของเรายังมีโอกาสติดเห็บ หมัด เหา ซึ่งเป็น ปรสิตภายนอกที่พบได้บ่อยในบ้านเรา บริษัท ไบเออร์ ไทย จึงร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม “One Health หมาแมวยิ้มได้ เจ้านายยิ้มด้วย ปี 2” เดินสายโรดโชว์รณรงค์ให้ความรู้แก่เด็กๆ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความเกี่ยวเนื่องของสุขภาพของทั้งคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม นาย จิม เคนเนลลี่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบเออร์ ไทย จำกัด เปิดเผยว่า One Health หรือ สุขภาพหนึ่งเดียวถือเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ นอกจากรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนแล้ว ยังปลูกฝังและสร้างความรับผิดชอบให้แก่เยาวชนในการเลี้ยงสัตว์ เพื่อลดปัญหาการนำสัตว์ไปปล่อยทิ้งตามวัดเมื่อสัตว์ป่วย และผลที่ตามมาคือสัตว์เหล่านี้มิได้รับการรักษาจึงกลายเป็นพาหะนำโรคต่างๆ มาสู่คนได้ในที่สุด

******************************
ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้…สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
จิรสุดา จิตรากรณ์ (ไก่) 064 301 2555
บริษัท ซีเคร็ท คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.