สัมภาษณ์น้อง ๆ เฟรชชี่ปี 1 “ลูกพระจอม” ฝั่งภาคตะวันออก มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

ฉบับที่แล้วของข่าว มจพ. ได้เปิดตัวพูดคุยน้องเฟรชชี่ ปี 1 ฝั่ง มจพ. กรุงเทพฯ ไปแล้ว ฉบับนี้ได้มีโอกาสอยากพูดคุยเรื่องราวดีๆ ถึงบรรยากาศที่เข้ามาเป็นน้องใหม่ป้ายแดงรั้ว มจพ. ฝั่งภาคตะวันออกกันบ้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ตั้งอยู่บนพื้นที่ จำนวน 1,233 ไร่ ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี บรรยากาศดี ร่มรื่น สถานศึกษาใกล้เขาใหญ่ ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย นับเป็นจังหวัดแห่งมรดกโลกเนื่องจากมีอุทยานแห่งชาติที่เป็นมรดกโลกถึง 3 แห่ง มีนิคมอุตสาหกรรมมากมาย เพื่อตอบรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในปราจีนบุรี รวมถึงการพัฒนาในรูปแบบ “ซูเปอร์คลัสเตอร์” หากย้อนไปเมื่อปี พ.ศ. 2538 มจพ. ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่จังหวัดปราจีนบุรี และภูมิภาคใกล้เคียง รวมทั้งดำเนินการวิจัย พัฒนาการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ แก่ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ปัจจุบันมี 4 คณะที่จัดการเรียรการสอน ได้แก่ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาตร์ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร เกริ่นนำ พอเป็นน้ำจิ้มล่ะกับ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ฉบับก็ไม่พลาดที่แวะเวียนมาพูดคุยกับน้องๆ นักศึกษา ว่าการเข้ามาเป็นลูกพระจอมเขาเหล่านั้นมีความประทับใจอย่างไร คนแรกเลยค่ะ

1. นางสาวนภัส สีเหลือง ชื่อเล่น “อุ๋งอิ๋ง” ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (InSE) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จบจากวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี “อุ๋งอิ๋ง” บอกว่าที่เลือกเรียนที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี เพราะใกล้บ้าน และได้คำแนะนำมาจากศิษย์เก่าเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายใน และนักศึกษา ฟังแล้วชอบ มีความประทับใจอยู่แล้วในมหาวิทยาลัย เมื่อเข้ามาเป็นน้องใหม่ สัมผัสได้เลยว่าอบอุ่น ทุกคนที่ได้รู้จักเป็นกันเอง รู้จักเคารพซึ่งกันและกัน อาจารย์และรุ่นพี่ใจดี ให้คำแนะนำการใช้ชีวิตและการเรียนที่ดี ชอบที่สุดคือ มีสถานที่ออกกำลังกาย – พักผ่อน เมื่อเปิดเทอมมาเจอโควิด-19 ได้เตรียมตัวและวางแผนไว้แล้วเพื่อป้องกันตนเอง เช่น เตรียมหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่ทางมหาลัยประกาศ เพื่อน ๆ เฟรชชี่ปี 1 ก็ต้องปรับไลฟ์สไตล์ชีวิตใหม่รับ New Normal ด้วยนะคะ
2. นายวิษณุ จันทร์นิตย์ ชื่อเล่น “บังเจม” ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (InSE) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จบจากวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน จังหวัดชุมพร เลือกมาเรียนที่นี้ เพราะว่าสาขาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดกำลังเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากในบริษัทเครืออุตสาหกรรมและมีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมศาสตร์ระดับต้นๆ ของประเทศ เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ผมเลย “มั่นใจและเลือกที่มาเรียนที่สถาบันแห่งนี้ครับ” เมื่อเข้าเรียนแล้ว ใช่เลยผมคิดถูกที่มาเรียนที่สถาบันแห่งนี้ ไม่ว่าเป็นเรื่องการศึกษา สภาพแวดล้อมทุกอย่างมันดีมาก ๆ ภูมิใจทุกครั้งที่ได้สวมเครื่องแบบของสถาบัน ไม่อายใครครับที่จะบอกว่า “ผมลูกพระจอม” ส่วนโควิด -19 ก็ต้องปฏิบัติตามประกาศของ มจพ. เช่น การเว้นระยะห่างจากเพื่อน ๆ หมั่นล้างมือกันตลอดเวลาไม่ว่าจะราวบันได โต๊ะกินข้าว โต๊ะเรียนหนังสือ เป็นต้น
3. นายทักเทพ บุญอยู่ ชื่อเล่น “จงเฮง” ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBT)
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ จบจากโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร “ตั้งเป้าและคิดไว้ไม่ผิดที่มาเรียนที่ มจพ. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เมื่อจบการศึกษาจากที่นี่จะทำให้ผมมีโอกาสหางานง่าย ผมอยากให้พ่อแม่และครอบครัวได้ภาคภูมิใจตอนรับปริญญา” บรรยากาศเป็นธรรมชาติมาก มีพื้นที่กว้างขวาง มีกลุ่มเพื่อนดีมาก ๆ ครับ ดูแลเอาใจใส่กันตลอด พี่ ๆ ที่คณะก็ให้ความเป็นกันเองดูแลและต้อนรับอบอุ่น อาจารย์สอนเข้าใจง่ายเป็นกันเองและปรึกษาได้ การปรับไลฟ์สไตล์ชีวิตใหม่ New Normal ช่วงโควิด-19 ใส่หน้ากากอนามัย และใช้เจลล้างมือ เว้นระยะห่าง ก่อนเข้าอาคารเรียนทุกครั้งจะวัดอุณหภูมิตรงจุดคัดกรองก่อนเสมอ ส่วนวิชาที่มีการเรียนออนไลน์ ผมจะเตรียมอุปกรณ์สำหรับเรียนออนไลน์ต่าง ๆ ให้พร้อมสำหรับการเรียน
4. นางสาววรรณษา ลับแล ชื่อเล่น “ลูกหมี” ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
(IBT) คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ จบจากโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 7 จังหวัดปราจีนบุรี เลือกเรียน มจพ. เพราะมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง การที่มหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนที่ปราจีนบุรี ทำให้อยากเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยใกล้บ้าน การเดินทางมาเรียนจึงมีความสะดวกสบาย เชื่อว่าประสบความสำเร็จจากการเรียนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” ชีวิตการเรียนที่นี่มีความสุข เพราะที่นี่อยู่กันแบบพี่น้อง พี่ ๆ คอยดูแลเอาใส่ใจน้องๆ ในทุกเรื่อง อาจารย์ที่คณะก็สอนสนุก เข้าใจง่าย ให้คำปรึกษาได้ดีค่ะ ส่วนการใช้ชีวิต แบบ New Normal กับการเรียนใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง พกเจลล้างมือ และทำความสะอาดเมื่อสัมผัสสิ่งต่าง ๆ ค่ะ
5. นางสาวสุชัญญา ภิระบรรณ์ ชื่อเล่น “ใบเตย” ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและ
การค้า (IBT) คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ จบจากโรงเรียน สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ ฯ เลือกเรียนที่ มจพ. ด้วยครอบครัวอยากให้มาเรียน เพราะมีชื่อเสียงและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ที่มีคนสมัครเลือกมาก และจุดมุ่งหมายของตนเองให้พ่อและแม่ได้เห็นในวันที่จบการศึกษา รับปริญญาประสบความสำเร็จในนามที่เป็นลูกพระจอมเกล้าอีก 1 คน รวมถึงเป็นความภูมิใจกับครอบครัว ที่สำคัญคือ ความรู้ที่เรียนที่ มจพ. สามารถใช้สมัครงานได้ ชอบสภาพแวดล้อม มจพ. มีบรรยากาศที่ดี ติดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ การเดินทางจากกรุงเทพก็มีความสะดวกสบาย อาคารเรียนดูใหม่และมีอุปกรณ์การเรียนครบทุกอย่าง การใช้ชีวิตแบบ New Normal สิ่งแรกที่ทำก่อนออกจากที่พักคือ ใส่หน้ากากอนามัย รวมทั้งใช้เจลล้างมือและล้างมือบ่อยๆ ส่วนเวลามาเรียนที่ตึกคณะหรือตึกอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยจะต้องสแกน QR code ไทยชนะ เป็นการปรับตัวตามนโยบายวีถีใหม่ New Normal
6. นายกรกฤต เพ็ญทอง ชื่อเล่น “เก้า” ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จบจากโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม กรุงเทพฯ สำหรับผมความประทับใจ มจพ. ตรงที่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านวิชาการต่าง ๆ เป็นมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมต้นแบบ การเรียนการสอนที่ทันสมัย มีสื่อที่ทันสมัย มีพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นด้านโปรแกรม ด้านวิทยาศาสตร์ และมีสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่ตอบรับกับสถานการณ์ช่วงนี้เป็นอย่างดีครับ เมื่อได้เข้ามาเรียน มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ประทับใจที่เป็นสถานที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ การเดินทางมีความสะดวกสบาย มีอาจารย์ที่เอาใจใส่นักศึกษา ยังมีรุ่นพี่ที่คอยดูแล สำหรับผมที่เลือกเรียนคณะนี้ เพราะมีความหลากหลายสาขาที่มุ่งเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์อาหาร ด้านโภชนาการ ด้านการจัดการ วิเคราะห์อาหารทั้งเคมี ชีววิทยา เป็นต้น ได้ฝึกงานสหกิจศึกษา เรียนจบมีงานทำแน่นอนครั้งแรกรู้สึกแปลก ๆ กับโควิด-19 แต่ผมเชื่อว่าสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เฟรชชี่ปี 1 ได้เตรียมตัวปรับไลฟ์สไตล์ชีวิตใหม่รับ New Normal พร้อมจะเรียนออนไลน์ และที่สำคัญหาวิธีการป้องกันตัวเอง ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ครับ
7. นายเจตน์เจริญ เรียวจรัส ชื่อเล่น “ต๊ะ” ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม (TAT)
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จบจากวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ผมความประทับใจ มจพ. และรับรู้ถึงความมีชื่อเสียง การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ พร้อมกับมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ร่วม นอกจากการเรียนการสอนภายในห้องเรียน “เมื่อได้เข้ามาเรียน มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี มีความรู้สึกว่าบรรยากาศร่มรื่น อากาศดี” รุ่นพี่ดูแลดีเป็นกันเอง และได้รู้จักเพื่อนจากสาขาอื่น ๆ ด้วย ส่วนด้านการเรียนการสอนอาจารย์เก่งมาก ๆ ครับ พยายามสอนให้เราเข้าใจในแต่ละวิชา ผมในฐานะเฟรชชี่ 1 ต้องตั้งใจและใส่ใจ ช่วงที่โควิด-19 ระบาดหนัก ๆ ผมเตรียมพร้อมเลยครับ เพราะดูข่าวสารแล้วเราต้องอยู่กับมันนานเลย และเราต้องปรับตัวเพื่อให้สอดรับกับ New Normal กับสถานการณ์ตอนนี้ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ และรักษาความสะอาดมากขึ้นครับ

8 .นายอนุกูล กองรส ชื่อเล่น “อ๋อง” ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (INE) คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จบจากโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จ.สระแก้ว ในความประทับใจที่มาเรียน มจพ. ผมประทับใจใน “ด้านของสถาบันที่มีความเข้มแข็งเป็นเสาหลักในการศึกษาหาความรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยที่ช่วยสร้างคนที่จะทำประโยชน์ให้แก่สังคมในอนาคต” อีกทั้งยังสามารถเป็นที่พึ่งพา อุปกรณ์การเรียน รวมถึงสื่อ ความรู้ต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อไปใช้ศึกษานวัตกรรมใหม่ ๆ และผลงานใหม่ๆ ที่จะช่วยสร้างสรรค์อุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนในอนาคต ส่วน มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ชอบบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ ในด้านของการศึกษามีความสะดวกสบายมาก อุปกรณ์ต่าง ๆ มีความเพียบพร้อม ทำให้สะดวกต่อการเรียนรู้วิชา และมีความทันสมัย ในด้านสื่อการเรียนการสอนนั้นมีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและสามารถเรียนรู้ได้ไม่เกินความสามารถของตัวนักศึกษาเอง รวมทั้งคณะที่ผมรียน “มีความสวยงามมีรูปทรงเป็นเรขาคณิต” เปิดเทอมมาก็เจอโควิด-19 ก็ทำให้การใช้ชีวิตลำบากขึ้นกว่าเมื่อก่อนทั้งในด้านของ อุปโภค บริโภคที่ไม่สะดวกสบายเหมือนเมื่อก่อน และการคมนาคมที่ในปัจจุบันมีการบังคับใช้ พรก.ฉุกเฉิน ทำให้การเดินทางเกิดปัญหา ดังนั้น เฟรชชี่ ปี 1 เตรียมตัวปรับไลฟ์สไตล์ชีวิตใหม่รับ New Normal ไม่ว่าจะการอุปโภค บริโภค ที่มีการหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน หากจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ก็มีการใส่หน้ากากอนามัย และลดการไปสัมผัสกับผู้อื่น และมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาด เพื่อป้องกันการติดโรคจากภายนอก ในด้านของการเดินทางต่างจังหวัดควรชะลอไว้ก่อน หากมีความจำเป็นจริง ๆ ก็พกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ และใช้รถส่วนตัวแทนรถขนส่งสาธารณะ

9 .นายภาณุมาศ แสงทอง ชื่อเล่น “ไอซ์” ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (INE) คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จบจากวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ผมมีความประทับใจ มจพ. ก็เพราะเป็นมหาวิทยาลัยนี้มีชื่อเสียง “ส่วนตัวคิดว่าถ้าเรียนจบจากสถาบันนี้ ทำให้มีโอกาสหลาย ๆ ด้าน ทั้งเรื่องศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก และที่สำคัญมีโอกาสหางานได้ง่ายครับ” เมื่อได้เข้ามาเรียนที่ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ชอบสถานที่ ผมมีความรู้สึกว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสงบ บรรยากาศร่มรื่น อากาศดี รุ่นพี่ดูแลดีเป็นกันเอง คอยช่วยเหลือหลาย ๆ อย่าง ส่วนด้านการเรียนการสอนอาจารย์เก่งมาก ๆ ครับ สำหรับสถาการณ์โควิด-19 ที่ทุกๆ คน และเพื่อน ๆ เฟรชชี่ ปี 1 ยังคงต้องป้องกันตัวเองการ์ดห้ามตก และปรับตัวเองให่สอดรับกับ New Normal หากไปข้างนอกควรสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เลี่ยงการอยู่ในที่แออัดคนเยอะๆ ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยเจลล้างมือ

เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ มุมมองของน้องๆ นักศึกษาเฟรชชี่ ปี 1 แต่ละคนมีเป้าหมายและอยากมาเรียนที่ มจพ. เพราะได้รับข่าวสารความเคลื่อนไหวและความมีอัตลักษณ์ของ มจพ. ปัจจัยที่สำคัญในยุคนี้ก็คือ ทัศนียภาพ สภาพแวดล้อมของสถานที่ตั้งมีความสำคัญต่อการจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในห้องเรียนด้วย สถานที่ซึ่งมีบรรยากาศดียังช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ กล่าวคือ เป็นห้องเรียนที่มีสิ่งแวดล้อม ทั้งทางด้านกายภาพ และสังคมที่ส่งเสริมความกระตือรือร้นสนใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี จึงตอบโจทย์น้อง ๆ เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณคณะทำงานโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและภาพลักษณ์ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ผู้ประสานและอำนวยความสะดวก

ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.