สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) มอบประกาศนียบัตร ยกระดับบุคลากร

FormatFactoryDSC_7577

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) มอบประกาศนียบัตร ยกระดับบุคลากร มุ่งขยายผลแนวคิดศูนย์ความรู้กินได้ในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมมรกต

ดร.อภิชาติ ประเสริฐ ผู้อำนวยการ สำนักงานโครงการและจัดการความรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เป็นประธานในงานมอบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรสังกัดหน่วยงานกศน.จากจังหวัดกลุ่มสามเหลี่ยมมรกต 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และยโสธร จำนวน 43 คน ที่เข้าอบรมในโครงการขยายผลศูนย์ความรู้กินได้ให้สามารถใช้เครื่องมือการจัดการความรู้จัดระบบความรู้ที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อนำไปเผยแพร่และขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP Center องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเร็วๆนี้

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.