“สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จับมือกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม” พบนายกฯ ผลักดัน ผลงานการ์ตูนแอนิเมชัน “เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร” พระนิพนธ์สมเด็จพระสังฆราชฯ สกลมหาสังฆปริณายก สู่สายตาประชาชน

“สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จับมือกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม” พบนายกฯ ผลักดัน ผลงานการ์ตูนแอนิเมชัน “เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร” พระนิพนธ์สมเด็จพระสังฆราชฯ สกลมหาสังฆปริณายก สู่สายตาประชาชน
วันนี้ (10 พ.ค. 59) เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA (ซิป้า) ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเผยแพร่ผลงานการ์ตูนแอนิเมชัน “เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร” พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
นายมนต์ชัย ศรีเจริญศักดิ์ ผู้แทนจากซิป้า กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตุประสงค์การจัดทำการ์ตูนแอนิเมชัน ชุด“เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร” ซึ่ง “จิตตนคร” เป็นพระนิพนธ์ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้นิพนธ์และบรรยาย ในช่วงปี 2513 และคัดเลือกเป็นพระนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์ในวาระอภิลักขิตสมัยมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 50 พรรษา ในปี 2524 จากนั้นพระนิพนธ์อันทรงคุณค่าฉบับนี้ยังคงตีพิมพ์ซ้ำและเผยแพร่มาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
รัฐบาล โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบการจัดทำในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันชุด “เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร” โดยร่วมกับวัดบวรนิเวศวิหาร นำพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มาผลิตในรูปแบบสื่อดิจิทัลหรือแอนิเมชันจำนวน 29 ตอน ความยาวตอนละประมาณ 20 นาที เพื่อเผยแพร่แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนผู้สนใจ โดยในตอนที่ 1 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนารับเป็นเจ้าภาพการผลิตและเผยแพร่ ส่วนอีก 29 ตอน สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการผลิตเป็นแอนิเมชัน จัดทำโดยฝีมือคนไทยทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็น เพลงประกอบ เสียงพากย์ การออกแบบสวยงาม เทคนิคการผลิตทันสมัยชวนติดตาม ทุกตอนยังมีภาษามือถ่ายทอดหลักการและแนวคิดทางพระพุทธศาสนา เพื่อเผยแผ่หลักธรรมและเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ผ่านสื่อดิจิทัลที่ทันสมัยและน้อมนำหลักธรรมคำสอนประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะทำให้คนรุ่นใหม่เข้าใจหลักธรรมคำสอนและนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายขึ้นที่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ดร.(อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ร่วมพิจารณาและให้ความเห็นในขั้นตอนสำคัญต่าง ๆ เช่น การตีความเนื้อหา การเขียนบท และการออกแบบ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนสิงหาคม 2559 โดยจะมีการนำร่องเผยแผ่สู่สาธารณชนผ่านกิจกรรมสัญจรไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ และจัดทำชุดสื่อดีวิดีเพื่อเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ต่อไป
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการตัวอย่างผลงานการ์ตูนแอนิเมชัน “เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร”ที่จะจัดแสดงในงาน “สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา 2559”
ทั้งนี้ กิจกรรมนิทรรศการงาน สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา 2559 จะเริ่มขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคมนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) : โทรศัพท์ 0-2141-7158 / โทรศัพท์เคลื่อนที่ 094-545-5054 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ccd@sipa.or.th

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.