สำนักงาน ป.ป.ส. ระดมส่งสื่อรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดทั่วประเทศ

4

28 กันยายน 58 – สำนักงาน ป.ป.ส. ดำเนินการผลิตสื่อ และระดมสรรพกำลังส่งสื่อต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว รวมเกือบ 1 ล้านชุด สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายสถานประกอบการ มีสื่อ 3 รูปแบบ คือ แผ่นพับ โปสเตอร์ และวีดิทัศน์
เพื่อนำไปเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่ผู้ประกอบการและลูกจ้างในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา จะเป็นสื่อช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและลูกจ้างในสถานประกอบการ เกิดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดร่วมกันโดยในต่างจังหวัด ดำเนินการผ่านอาสาสมัครแรงงาน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานแรงงานจังหวัด ทั้ง ๗๖จังหวัด ทั่วประเทศ ส่วนในกรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่ทั้ง ๑๐ เขต ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของสำนักงานเขตทั้ง ๕๐ แห่ง
ผู้ประกอบการที่สนใจติดต่อสอบถามแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และกองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โทรศัพท์ 0-2246-0080หรือ สำนักงาน ป.ป.ส. สายด่วน 1386

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.