สำรองที่นั่งด่วน ! งานสัมมนาฟรี หัวข้อ “การสร้างประสบการณ์ Employee Journey Mapping” 14 ธ.ค.58 นี้

PDP-14-12-15-RZ

เพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน การสร้างประสบการณ์ Employee Journey สำคัญกับการสร้าง Customer Journey
ดังนั้น องค์กรควรวางแผนอย่างไร เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่พนักงานตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้ามาสู่องค์กร

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา หัวข้อ “การสร้างประสบการณ์ Employee Journey Mapping”
วิทยากรโดย
คุณภฑิล สุทธิเชื้อชาติ
Vice President – Human Resource Department
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

วันที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง 3-0303 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สำรองที่นั่งได้ที่ 0 2837 1094 , อีเมล varaneecha@pim.ac.th

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.