สุเอซ เปิดโรงงานรีไซเคิลพลาสติกแห่งแรกในเอเชีย หวังช่วยลดผลกระทบจากวิกฤติมลภาวะพลาสติกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สุเอซ ประกาศเปิดโรงงานพอลิเมอร์หมุนเวียนแห่งแรกในเอเชียอย่างป็นทางการ ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมสู่การสร้างสังคมที่ยั่งยืนท่ามกลางสภาวการณ์ที่ท้าทายของโลกจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยโรงงานรีไซเคิลพลาสติกดังกล่าวจะสามารถแปรรูปขยะจากบรรจุภัณฑ์พลาสติก 30,000 ตัน เป็นเม็ดพลาสติกใช้ใหม่ (post-consumer recycled – PCR) ที่จะช่วยลดผลกระทบจากวิกฤติมลภาวะพลาสติกในระยะยาว โดยมีอัตราการบำบัดน้ำเสีย เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ที่สูงที่สุดถึง 94% สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยสู่ชั้นบรรยากาศได้ราว 35,000 ตันต่อปี เทียบได้กับการปลูกต้นไม้กว่า 1.5 ล้านต้น

ในปัจจุบัน ทั่วโลกมีการผลิตพลาสติกประมาณ 300 ล้านตันต่อปี โดยที่พลาสติกจำนวนนี้กว่า 50 เปอร์เซ็นต์ถูกใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ ขณะที่ขยะพลาสติกกว่า 8 ตันทั่วโลกถูกทิ้งลงมหาสมุทร [1] โดยที่ส่วนใหญ่เป็นขยะที่มาจากภูมิภาคเอเชีย สำหรับประเทศไทย มีปริมาณขยะพลาสติกเฉลี่ยอยู่ที่ 2 ล้านตันต่อปี แต่มีปริมาณขยะพลาสติกเพียงหนึ่งในสี่ส่วนเท่านั้นที่ถูกนำมารีไซเคิล

“ถึงเวลาแล้วที่เราต้องคิดใหม่ทำใหม่ในการใช้หรือจัดการกับพลาสติก เพราะถึงแม้ว่าพลาสติกจะทำให้ชีวิตประจำวันของเราง่ายและสะดวกสบาย แต่ผลกระทบที่ตามมาก็คือการที่มีขยะหลายล้านตันในมหาสมุทร เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ไปจนถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ” นายสตีฟ คลาร์ก ประธานบริหารบริษัท สุเอซ เอเชีย กล่าว “เราจำเป็นต้องวางแผนระยะยาว และในวันนี้เราก็ได้มีทางออกให้กับชุมชน กับการเปิดโรงงานรีไซเคิลพลาสติกแห่งแรกของสุเอซ กรุ๊ปที่อยู่นอกทวีปยุโรป ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และพลิกวิกฤติมลภาวะพลาสติก ซึ่งเราเองก็รู้สึกยินดีที่จะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับพันธมิตรในห่วงโซ่คุณค่าพลาสติก เพื่อให้เราสามารถเข้าใกล้วันที่มหาสมุทรจะไร้ซึ่งพลาสติกไปอีกก้าวหนึ่ง”

โรงงานพอลิเมอร์หมุนเวียนของสุเอซ จะทำการรีไซเคิลพลาสติกโพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) และขยะฟิล์มพลาสติก โพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (LLDPE) โดยนับเป็นโรงงานรีไซเคิล LDPE ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ด้วยมาตรฐานสูงสุดตามระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม โรงงานแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากห้องปฏิบัติการด้านนวัตกรรมพลาสติก PLAST’lab(R) จากประเทศฝรั่งเศส เพื่อช่วยกำหนดมาตรฐานและวัดผลการผลิตพลาสติกรีไซเคิล PCR ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

การผลิตพลาสติกรีไซเคิล 1 พันตัน จะสามารถลดปริมาณการใช้น้ำมันได้ถึง 5 บาร์เรล ซึ่งเท่ากับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จำนวน 1.6 ตัน ในแต่ละปี สุเอซสามารถแปรรูปขยะพลาสติกเกือบ 400,000 ตันจากโรงงานเฉพาะทางทั้งเก้าแห่งทั่วโลก และผลิตพอลิเมอร์หมุนเวียนได้ราว 150,000 ตัน นอกจากนี้ สุเอซยังเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้ง Alliance to End Plastic Waste (AEPW) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับโลก ที่เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก และยังเป็นสมาชิกของโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน สังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน หรือ PPP Plastics ในประเทศไทย ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปกป้องมหาสมุทรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โรงงานพอลิเมอร์หมุนเวียนของสุเอซ เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก ซึ่งเป็นไปตามวาระแห่งชาติ และแผนแม่บทในการกำจัดขยะพลาสติก ปี 2573 โรงงานแห่งนี้ เป็นโรงงานรีไซเคิลพลาสติกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยทำการรีไซเคิลขยะบรรจุภัณฑ์ และขยะฟิล์มพลาสติก LDPE และ LLDPE ซึ่งเกิดจากห้างสรรพสินค้า บริษัทขนส่งและโลจิสติกส์ ผู้ผลิตเครื่องดื่ม ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

[1] https://plasticoceans.org/the-facts/

เกี่ยวกับ สุเอซ

นับตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 สุเอซสร้างสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยของผู้คน รวมถึงด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และด้วยพนักงานกว่า 90,000 คนที่ปฏิบัติงานอยู่ใน 5 ทวีปทั่วโลก ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการที่จะรักษาและปกป้องสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ ดิน และอากาศ สุเอซนำเสนอโซลูชั่นที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมและความยืดหยุ่น ทั้งในด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดเก็บขยะ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานที่ การปรับปรุงคุณภาพอากาศ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชนเมืองและภาคอุตสาหกรรมภายใต้โซลูชั่น “เมืองอัจฉริยะ” (Smart City) เพื่อยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ กลุ่มบริษัทสุเอซยังเป็นผู้ให้บริการด้านสุขอนามัยให้แก่ผู้คนกว่า 64 ล้านคน และผลิตน้ำอุปโภคบริโภคกว่า 7.1 พันล้านลูกบาศก์เมตร กลุ่มสุเอซยังช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยการจ้างงานทางตรงและทางอ้อมกว่า 200,000 ตำแหน่งในแต่ละปี และผลิตวัตถุดิบที่มาจากวัสดุเหลือใช้กว่าปีละ 4.2 ล้านตัน ภายในปี 2573 สุเอซตั้งเป้าที่จะนำเสนอโซลูชั่นที่มีความยั่งยืน 100% ซึ่งส่งผลในทางบวกแก่สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสภาพอากาศ ทั้งนี้ สุเอซสร้างรายได้กว่า 1.8 หมื่นล้านยูโรในปี 2562

เกี่ยวกับ สุเอซ เอเชีย

สุเอซ ดำเนินธุรกิจนานกว่า 60 ปีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมากกว่า 40 ปี ในประเทศจีน สุเอซเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นที่ไว้วางใจของหน่วยงานรัฐและลูกค้าภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาคุณภาพน้ำ และนำเสนอโซลูชั่นการจัดการของเสียแก่ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดการทรัพยากร ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทางธุรกิจ ด้วยพนักงานกว่า 9,000 คน บริษัทร่วมทุนกว่า 70 แห่ง โรงงานผลิตและบำบัดน้ำกว่า 600 แห่งของกลุ่มสุเอซ เอเชีย ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพแก่ผู้คนกว่า 32 ล้านคน ปัจจุบัน สุเอซได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมาตรฐานสูงสุดในอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมของภูมิภาค สุเอซเป็นบริษัทแรกที่ได้รับสัมปทานการร่วมทุนภาครัฐและเอกชนเพื่อการผลิตน้ำในมาเก๊า และมีโรงงานกำจัดขยะอันตรายที่ใหญ่ที่สุดแห่งนึงของเอเชียในเซี่ยงไฮ้ โรงงานรีไซเคิลพลาสติกในประเทศไทย นอกจากนี้ กลุ่มสุเอซยังเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการจัดการของเสียของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง และยังเป็นผู้ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมแก่นิคมอุตสาหกรรม 21 Industrial Park อีกด้วย

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สุเอซ เอเชีย ได้ที่เว็บไซต์และสื่อโซเชียลของเรา

รูปภาพ: https://mma.prnewswire.com/media/1357929/20201203_SUEZ_Circular_Polymer_Plant_opening.jpg
คำบรรบายภาพ: บริษัท สุเอซ เซอร์คูล่า พอลิเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศเปิดโรงงานพอลิเมอร์หมุนเวียนในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ นำโดย นายเฌอโรม เลอ บอร์กเนีย (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการประจำภูมิภาค บริษัท สุเอซ เซอร์คูล่า พอลิเมอร์ (ประเทศไทย), นายโอลิเวียร์ กาเบรียล ริชาร์ต (ที่ 2 จากซ้าย) อุปทูตประจำสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย, นางกฤติกา ปั้นประเสริฐ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรม, กรมศุลกากร, นายสุเมธ ธีรนิติ (กลาง) รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์, เอสซีจี, นายอำนวย สุวรรณรักษ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ, นายดาวิด บูร์ช (ขวาสุด) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สุเอซ เซอร์คูล่า พอลิเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.