ส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุน “เงินทองต้องวางแผน” @สำนักหอสมุด SPU

ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ คุณภูริพัฒน์ ปรัชญกุล ผู้อำนวยการฝ่าย wealth บริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และเคล็ดลับ การส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ในหัวข้อ “เงินทองต้องวางแผน” เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง และเข้าใจในการวางแผนและการลงทุน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมการวางแผนการออมให้แก่นักศึกษา และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาได้มารู้จักมุมบริการความรู้ด้านตลาดหลักทรัพย์ (Set Conner) ในห้องสมุดแห่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องเธียเตอร์รูม ชั้น 3 อาคาร 40ปีศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.spu.ac.th/department/library/act/1086/
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร.0-2579-1111 ต่อ1002,1124,1125,1126,1118,1184-5,1000 โทรสาร 0 2579 4666 เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/ หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/PRSripatum.bk/
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที่ https://www.youtube.com/user/SPUFriends
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.