ส.สมเด็จเจ้าพระยา เชิญชวนประกวดหนังสั้นภาวะซึมเศร้า ในโครงการ 130 ปีหลังคาแดง

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทเครือเจริญโรคภัณฑ์ พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรรวม 8 องค์ ร่วมกันจัดโครงการ 130 ปีหลังคาแดง ชวนประกวดหนังสั้นภาวะซึมเศร้า
นพ.ธรณินทร์ กองสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ได้กล่าวว่า คนไทยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจำนวนมากแต่มีจำนวนน้อยที่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องครบถ้วน กรมสุขภาพจิตได้สำรวจการเจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวชในคนไทยที่มีอายุ15ปีขึ้นไปพบว่าเป็นโรคซึมเศร้าร้อยละ2.7 คาดประมาณว่ามีถึง 1.5ล้านคน ผู้หญิงเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าผู้ชาย 1.7เท่า ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายระดับสูงร้อยละ20 โรคซึมเศร้าเป็นความเจ็บป่วยที่ก่อให้เกิดความสูญเสียปีสุขภาวะสูงมากโดยเฉพาะในผู้หญิง เป็นอันดับ3 รองจากโรคหลอดเลือดสมอง และโรคเบาหวาน จากข้อมูลทั่วประเทศในปีนี้พบว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการได้รับการรักษาเพียงร้อยละ61 และข้อมูลของผู้มารับบริการของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาที่แผนกผู้ป่วยนอกมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามารับการรักษาจำนวน 4,388 ราย สาเหตุที่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้ารับการรักษาน้อยส่วนหนึ่งเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจและสังคม ครอบครัวยังมีอคติ
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกันส่งผลงานประกวดหนังสั้น โดยผลงานที่ชนะการประกวดผู้จัดโครงการจะนำผลงานเผยแพร่ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักต่อปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชต่อไป สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โทร. 0-2442-2500 ต่อ 59291 -59292

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.