หนึ่งฝัน…ปั้นทีม – โรงแรมบาราคูด้าพัทยา และโรงแรมเมอร์เคียวพัทยา

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางฝ่ายผู้บริหารและผู้จัดการ จากโรงแรมบาราคูด้าพัทยา เอ็มแกลอรี บาย โซฟิเทล และ โรงแรมเมอร์เคียวพัทยา ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม Heartist ซึ่งเป็นโปรแกรมพัฒนาบุคลากรในองค์กรณ์ภายใตการบริหารของ Accor โดยจัดขึ้นที่ โรงแรมซานาดู เกาะล้าน มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 31 ท่าน

การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ว่าด้วยการนำเอาความสามารถพิเศษ นำมาปรับใช้ในการทำงาน เพื่อเป็นการพัฒนาสักยภาพในการบริหารจัดการงาน, การบริการ และ สร้างทัศณคติที่ดีในการทำงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้มี คุณเจแกน แลคเชอร์ ผู้จัดการทั่วไป เป็นวิทยากรในการบรรยาย

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความสามัคคี และเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานร่วมกัน ให้กับบุคคลากรท่านอื่น ๆ ที่ทำงานในโรงแรม และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกมาต่อยอดในการทำงาน เพื่อสร้างความสามัคคีและแรงจูงใจในการทำงาน

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.