หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต DPU เปิดรับสมัคร นศ.ใหม่

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ โดยมีทั้งหมด 3 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชากฎหมายมหาชน หมวดวิชากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ และหมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนยุติธรรมทางอาญา ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ได้ในวันอังคาร-วันเสาร์ ณ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. สมัครด่วนวันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-954-7300ต่อ 271 , 428 , 574 , 753

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.