หลักสูตรพัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน System maintenance สำหรับบริหารจัดการในงานอุตสาหกรรม ประจำปี 2563

หลักสูตรพัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน System maintenance
สำหรับบริหารจัดการในงานอุตสาหกรรม ประจำปี 2563

หลักสูตรที่จะเปลี่ยนคุณให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ รู้ทันเครื่องจักรและวิเคราะห์ได้ตรงจุด เพื่อวางแผนการบำรุงรักษาได้อย่างเหมาะสม
โปรแกรมที่ 1 การพยากรณ์ความน่าเชื่อถือของชิ้นส่วนจากระยะเวลาการทำงานในอดีต(Forecasting Reliability by Using Machine Life Time History)
โปรแกรมนี้จะทำให้ท่าน สามารถพยากรณ์ค่าความเสียหาย (Failure) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของชิ้นส่วนได้ สามารถการนำ MTTF มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดอายุการใช้งานของชิ้นส่วน และสามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของชิ้นส่วน
ค่าสมัครเข้าร่วมอบรม สมาชิก ส.อ.ท. 6,900 บาท ,บุคคลทั่วไป 7,900 บาท (ระยะเวลาการอบรม 2 วัน (ทฤษฎี + WORKSHOP))
สามารถเลือกสถานที่เรียนที่ท่านสะดวกได้ คือ
– จังหวัดชลบุรี-ระยอง ส.-อา. ที่ 7-8 มี.ค. 63 (เวลา 09:00 – 16:00 น.)
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (กทม.)
ส.-อา. ที่ 14-15 มี.ค. 63 (เวลา 09:00 – 16:00 น.)

โปรแกรมที่ 2 การประมาณค่าความน่าเชื่อถือของระบบ
(Reliability for System Maintenance)
โปรแกรมนี้จะทำให้ท่าน สามารถประเมินค่า Reliability ของระบบทางวิศวกรรมได้ สามารถประเมินค่า MTTF ของระบบทางวิศวกรรมได้ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานบำรุงรักษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ค่าสมัครเข้าร่วมอบรม สมาชิก ส.อ.ท. 9,900 บาท ,บุคคลทั่วไป 10,900 บาท (ระยะเวลาการอบรม 2 วัน (ทฤษฎี + WORKSHOP) และผู้เข้าอบรมควรจะผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ 1 และ 2 มาก่อน จึงจะทำให้เกิดความเข้าใจในการประยุกต์ใช้งานได้อย่างสูงสุด)
สามารถเลือกสถานที่เรียนที่ท่านสะดวกได้ คือ
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (กทม.)
ศ.-อา. ที่ 27-29 มี.ค. 63 (เวลา 09:00 – 16:00 น.)
– จังหวัดชลบุรี-ระยอง ศ.-อา. ที่ 24-26 เม.ย. 63 (เวลา 09:00 – 16:00 น.)

โปรแกรมที่ 3 การประมาณค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ
(Parameters Estimation for Reliability Engineering)
โปรแกรมนี้จะทำให้ท่านสามารถประเมินประเภทความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย Reliability Function สามารถนำค่าพารามิเตอร์ไปพยากรณ์ความน่าเชื่อถือของระบบหรือชิ้นส่วนในอนาคตได้ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานบำรุงรักษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ค่าสมัครเข้าร่วมอบรม สมาชิก ส.อ.ท. 6,900 บาท ,บุคคลทั่วไป 7,900 บาท (ระยะเวลาการอบรม 2 วัน (ทฤษฎี + WORKSHOP) และผู้เข้าอบรมควรจะผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ 1 และ 2 มาก่อน จึงจะทำให้เกิดความเข้าใจในการประยุกต์ใช้งานได้อย่างสูงสุด)
สามารถเลือกสถานที่เรียนที่ท่านสะดวกได้ คือ
– จังหวัดชลบุรี-ระยอง ส.-อา. ที่ 16-17 พ.ค. 63 (เวลา 09:00 – 16:00 น.)
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (กทม.)
ส.-อา. ที่ 23-24 พ.ค. 63 (เวลา 09:00 – 16:00 น.)
พิเศษสมัคร 2 โปรแกรมลด 5% และหากสมัคร 3 โปรแกรมลด 10 %
รับเพียงโปรแกรมละ 30 ท่านเท่านั้น
สมัครได้ที่ : https://bit.ly/37srTYt
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/2UQAYY2

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (IRDI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/rdi.fti
โทรศัพท์ 02-345-1238 และ 40
ทาง Line@ : @irdi อีเมล : irdi.matchingcenter@gmail.com

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.