ห้องสมุดทรู ได้รับประทานรางวัลห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2558

044

ห้องสมุดทรู ได้รับประทานรางวัลห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2558

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต นายกสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ กลุ่มทรู โดย นายสมเกียรติ วิภูษณมังคละ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทรู พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในโอกาสรับประทานเกียรติบัตร รางวัลห้องสมุดดีเด่น ประเภทห้องสมุดเฉพาะดีเด่น ประจำปี 2558 จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ห้องสมุดทรู เป็นห้องสมุดเฉพาะด้านการสื่อสารโทรคมนาคม เริ่มจากแผนกห้องสมุดใน พ.ศ.2533 และพัฒนาเรื่อยมา โดยในปี 2557 กลุ่มทรูได้สร้างห้องสมุดแห่งใหม่ ซึ่งมีการบริหารและจัดการด้วยระบบเทคโนโลยี และภาพลักษณ์ห้องสมุดที่สวยงาม ทันสมัย เป็นแหล่งพัฒนาการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพของพนักงาน ด้วยบริการ iBook ที่เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย มี Event/Forum Zone ลานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Edutainment Zone ห้องเรียนรู้พร้อมสื่อด้านภาษา Study Room ห้องเรียนรู้ ปลูกปัญญา เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาให้นักเรียน และ True Life มุมแนะนำหนังสือดี หมุนเวียนบริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.