องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย ร่วมกับนิเทศ จุฬาฯ จัดนิทรรศการ “เบื้องหลังจานโปรดโหดกว่าที่คิด”

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย ร่วมกับนิเทศ จุฬาฯ จัดนิทรรศการ
“เบื้องหลังจานโปรดโหดกว่าที่คิด” เตือนภัยจากการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่รับผิดชอบ

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection) นำโดย นายโชคดี สมิทธิ์กิตติผล ผู้จัดการแคมเปญสัตว์ฟาร์ม ร่วมกับนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงนิทรรศการ “เบื้องหลังจานโปรดโหดกว่าที่คิด” เพื่อรณรงค์และกระตุ้นเตือนถึงโทษของการใช้ยาปฏิชีวนะเกินขนาดในฟาร์ม ปศุสัตว์ พร้อมเรียกร้องให้เกษตรกรและกลุ่มผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มอย่างยั่งยืนและมุ่งลดการใช้ยาปฏิชีวนะ โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวทั่วโลก เพื่อสร้างความตื่นตัวในสัปดาห์ “รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาปฏิชีวนะสากล (Antibiotics Awareness Week)” ประจำปี พ.ศ.2562 ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายโชคดี สมิทธิ์กิตติผล ผู้จัดการแคมเปญสัตว์ฟาร์ม องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “เราเชื่อว่าการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์ ควรเป็นไปเพื่อการรักษาสัตว์ที่เจ็บป่วยแบบรายตัว นั่นหมายถึงไม่ใช่เพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยจากการเลี้ยงสัตว์อย่างทารุณ ดังนั้นการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มจึงเป็นทางออกที่ดีของปัญหาที่ต้องร่วมกันเรียกร้องในวงกว้าง”

อนึ่งในปัจจุบันทั่วโลกมีการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อการบริโภคเป็นจำนวนกว่า 131,000 ตันต่อปี โดยจำนวน 3 ใน 4 ของยาปฏิชีวนะทั่วโลกถูกใช้กับสัตว์ในฟาร์ม เพื่อเร่งการเจริญเติบโต ป้องกันและรักษาโรคต่างๆ ซึ่งยาปฏิชีวนะเหล่านี้มักถูกใช้อย่างขาดความรับผิดชอบและเกินความจำเป็น เพื่อให้สัตว์ในฟาร์มสามารถทนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่โหดร้าย ทารุณ และไม่มีสวัสดิภาพที่ดีได้ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ปนเปื้อนในเนื้อสัตว์ที่เรารับประทาน ตลอดจนทำให้สถานการณ์ของปัญหาแบคทีเรียดื้อยายิ่งวิกฤต และทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

นางสาวศดานันท์ นานกระโทก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึงการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “นิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการประชาสัมพันธ์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยต้องการเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงเพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่สังคมว่าอาหารที่เรารับประทานกันในชีวิตประจำวัน เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ร่างกายคนเราติดเชื้อโรคต่างๆ ซึ่งอาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ แต่หากเราช่วยกันรณรงค์และกระตุ้นให้เกษตรกรและกลุ่มผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงสวัสดิภาพสัตว์ที่เหมาะสม ก็จะส่งผลที่ดีสุขภาพของผู้บริโภคอย่างเราเช่นกัน”

สำหรับการจัดนิทรรศการ “เบื้องหลังจานโปรดโหดกว่าที่คิด” ในสัปดาห์ รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาปฏิชีวนะสากล (Antibiotic Awareness Week) เป็นกิจกรรมเพื่อสื่อสารกับกลุ่มนิสิต-นักศึกษาที่จะเป็นกระบอกเสียงในการสร้างความตระหนักของภัยแบคทีเรียดื้อยา และเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนทั้งรัฐบาล เอกชน และเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตระหนักถึงปัญหาสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน พร้อมนำเสนอถึงอันตรายแอบแฝงที่ส่งผลโดยตรงต่อผู้บริโภคหากใช้ยาปฏิชีวนะเกินขนาด รวมถึงวิธีการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม เช่น หมูและไก่อย่างโหดร้ายทารุณ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิด “สืบสวนสอบสวน” ที่ทำให้ผู้ชมลุ้นระทึกไปกับการชมนิทรรศการ พร้อมร่วมค้นหาสาเหตุของการเกิดภัย และปิดท้ายด้วยการร่วมลงชื่อเพื่อร่วมเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนในอนาคต
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมลงชื่อกับเราได้ที่ www.worldanimalprotection.or.th หรือร่วมแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นี้ทางโซเชียลมีเดียของท่านพร้อมติดแฮชแท็ค #เบื้องหลังจานโปรดโหดกว่าที่คิด #AMR #BeAntibioticSmart
###

เกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก หรือ World Animal Protection เป็นองค์กรเพื่อคุ้มครองปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ และยุติการทารุณกรรมสัตว์อย่างถาวร โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 มีบทบาทในการให้คำปรึกษากับองค์การสหประชาชาติและสภายุโรป ทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ สร้างความแตกต่างให้สัตว์ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ถูกทารุณกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยดำเนินงานครอบคลุมทั้งสัตว์ในชุมชน – สุนัข , สัตว์ป่า, สัตว์ประสบภัยพิบัติ – ช่วยเหลือสัตว์ในภาวะภัยพิบัติ การจัดหาอาหาร ที่อยู่และยารักษาโรคให้กับสัตว์, สัตว์ในฟาร์ม รวมถึงการให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ที่มีมนุษยธรรมอันส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนและสัตว์ ข้อมูลเพิ่มเติม www.worldanimalprotection.or.th /

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.