องค์การสวนพฤกษสาสตร์ (อ.ส.พ.) จัดกิจกรรม Love and Learn สนุก ค้นหาพืชและสัตว์ป่าน่ารู้

วันที่ 26 มกราคม 2561 องค์การสวนพฤกษสาสตร์ (อ.ส.พ.) จัดกิจกรรม Love and Learn สนุก ค้นหาพืชและสัตว์ป่าน่ารู้ โดยมี นายภราดร หอมแย้ม รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันของพืชและสัตว์ที่อยู่ร่วมกันในธรรมชาติ ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ในห้องเรียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายในสวนพฤกษศาสตร์ฯ โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 108 คน โดยมีนักวิชาการจาก สำนักวิจัยและอนุรักษ์ และส่วนเผยแพร่ความรู้ สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ เป็นวิทยากร ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติกระสุนพระอินทร์ กระสุนพระราม และฐานการเรียนรู้ จำนวน 7 ฐาน คือ ฐานจำปีรัชนีราชินีผืนป่า ฐานลูกต๋าวขนมหวานในตำนาน ฐานปาล์มเจ้าเมืองถลางกับบ้านค้างคาว ฐานกระสุนพระอินทร์พระราม กระสุนมีชีวิต ฐานเฟิน ญาติไดโนเสาร์ ฐานไฟบินใต้น้ำ และฐานวนิลลา กล้วยไม้เถาเลื้อยที่น่าพิศวง พร้อมจัดทำคู่มือเพื่อให้นักเรียนได้ใช้บันทึกในแต่ละฐานการเรียนรู้ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.