องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) รับ 2 รางวัล “สำนักงานสีเขียว (Green Office)” ประจำปี 2562

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มอบโล่ตราสัญลักษณ์ G – Green พร้อมใบประกาศเกียรติคุณให้หน่วยงานในสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จำนวน 2 รางวัล ในประเภท “สำนักงานสีเขียว (Green Office) คือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี รางวัลระดับเงิน และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา รางวัลระดับทองแดง ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเฉพาะกลุ่มสำนักงาน อาทิ การเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน และริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี นายพิชัย ถมปัทม์ ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี และนายประกาศิต ปริมา หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายบริหาร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้แทนเข้ารับมอบ ณ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.