“อนันตพร” ลงพื้นที่ 4 จังหวัด ตรวจศักยภาพโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

S__4071551

“อนันตพร” ลงพื้นที่ 4 จังหวัด ตรวจศักยภาพโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

วันที่ 7-8 เมษายน 2559 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายสุนชัย คำนูญเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดลพบุรี เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภท SPP-Non firm ขนาด 30 เมกะวัตต์ ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด ที่อำเภอ บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ ประเภท SPP-Non firm ขนาด 55 เมกะวัตต์ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน เวสต์ ห้วยบง ประเภท SPP-Non firm ขนาด 90 เมกะวัตต์ ของบริษัท เคพีเอ็น เอ็นเนอยี โฮลดิ้ง จำกัด ที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และโรงไฟฟ้าชีวมวล (เศษไม้สัก) ประเภท VSPP-Non firm ขนาด 8 เมกะวัตต์ ของบริษัท เอเวอร์กรีน พลัส จำกัด ที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังจากเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้ง 4 แห่ง ว่า โครงการพลังงานทดแทนเป็นโครงการที่รัฐบาลและกระทรวงพลังงานส่งเสริม และต้องการให้ประเทศไทยมีพลังงานทดแทนในจำนวนที่มีความเหมาะสม สำหรับการ ลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการติดตามการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนว่า ประสบปัญหา หรืออุปสรรคอะไรบ้าง โดยในภาพรวมตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 หรือ AEDP 2015 ในอีก 20 ปีข้างหน้าจะมีการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเป็น 30% ต่อการใช้พลังงานรวม ซึ่งปัจจุบันการใช้พลังงานทดแทนมีการเติบโตมากขึ้น ผู้ประกอบการมีความสนใจเข้ามาลงทุนด้านนี้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ได้กำชับไปยัง กฟผ. ให้ดูแลเพื่อให้เกิดเสถียรภาพของการส่งไฟฟ้าเข้าระบบ ตลอดจนการบริหารจัดการเรื่องราคาให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย เนื่องจากไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทนมีต้นทุนที่สูง

ทั้งนี้ ในขณะเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้ความสนใจซักถามถึงศักยภาพ และเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามความก้าวหน้าในด้านศักยภาพ และเทคโนโลยีของภาคธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของประเทศในปัจจุบัน

ในโอกาสเดียวกันนี้ พลเอก อนันตพร ยังได้เป็นประธานพิธีเปิดร้านประชารัฐ สุขใจ ช้อป ที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี อีกด้วย
…………………………………………………………

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.