อบรมการบริหารการจัดการโรงแรม รุ่นที่ 22

-22

สถาบันไอทิมเปิดอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการโรงแรม” ตามพรบ.โรงแรม พ.ศ.2547เป็นหลักสูตรโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผู้ผ่านหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตร สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดการโรงแรม หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของธุรกิจโรงแรมที่จะบริหารโรงแรมเอง / ผู้ที่กำลังจะลงทุนทำธุรกิจโรงแรม / ผู้ที่ต้องการเป็นผู้จัดการโรงแรม และบุคคลทั่วไป มาเตรียมพร้อมบริหารธุรกิจโรงแรมให้ประสบความสำเร็จด้วยหลักสูตร การบริหารจัดการโรงแรม รุ่นที่22 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากผู้บริหารโรงแรมทั่วประเทศ
เปิดรับสมัครแล้ว รุ่นที่ 22 อบรมระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 06 พฤศจิกายน 2559
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 0-2732-0170-3 ต่อ 210หรือ E-mail: training@i-tim.ac.th
การบริหารจัดการโรงแรม, Hotel Management, training, Hotelindusty, ฝึกอบรมโรงแรม, การอบรม, ฝึกอบรม, อบรมการโรงแรม, อบรมการบริหารจัดการโรงแรม, อบรมผู้จัดการโรงแรม, โรงเรียนสอนโรงแรม, หลักสูตรผู้จัดการโรงแรม

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.