อบรมเชิงปฏิบัติการ มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

caption_พิธีเปิด-อบรมเชิงปฏิบัติการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อบรมเชิงปฏิบัติการ มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ทพ. กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ (แถวสอง-กลาง) ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ รศ.ดร. วิลาสินี อดุลยานนท์ (แถวสอง-ที่เจ็ดจากขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. ทำพิธีเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมี สุดใจ พรหมเกิด (แถวสอง-ที่หกจากซ้าย) ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. เข็มพร วิรุณราพันธ์ (แถวสอง-ที่หกจากขวา) ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) พญ. นิชรา เรืองดารกานนท์ (แถวสอง-ที่เจ็ดจากขวา) หัวหน้าหน่วยพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงาน ณ อ.ศาลายา จ.นครปฐม เมื่อเร็ว ๆ นี้

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.