อบรมเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9001:2015 อย่างถูกต้อง 100% – ห้ามพลาด Promotion สำหรับองค์กร

edm_iso_02

อบรม ISO กับ POEd ดีอย่างไร?
POEd จัดฝึกอบรมระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO แบบ public จึงเหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการให้ความรู้พนักงานด้านนี้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี แต่พนักงานที่เข้าอบรมมีจำนวนไม่มากในแต่ละครั้ง หรือต้องการให้พนักงานบางส่วนเพิ่มเติมความรู้ในระบบ ISO ดังนั้นการส่งพนักงานมาอบรมหลักสูตรที่เป็น public กับ POEd จึงสะดวก รวดเร็วและองค์กรไม่เสียเวลาในการจัดการ

อบรมกับ POEd แตกต่างจากอบรมกับบริษัทที่เป็น certified body หรือไม่?
ไม่ต่างกัน เพราะอาจารย์ที่สอนที่ POEd เป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์การทำงานเป็นที่ปรึกษา การตรวจประเมินและการอบรมและยังได้รับวุฒิบัติรับรองเป็น LEAD AUDITOR ISO 9001 จากองค์กรที่เป็น certified body ระดับโลก ข้อกำหนดของ ISO 9001 ระบุเพียงว่าพนักงานควรได้รับการฝึกอบรมเรื่องระบบมาตรฐานคุณภาพเท่านั้น

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.