อมารี พัทยาจัดกิจกรรม “Consume with Care” เพื่อรณรงค์การลดใช้พลังงานในวันสิ่งแวดล้อมโลก

Pic-World-Enveronment-R

เมื่อเร็วๆนี้ อมารี พัทยาได้จัดกิจกรรม “Consume with Care” ขึ้นในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อรณรงค์การลดใช้พลังานและเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแก่พนักงานของโรงแรม ให้รู้จักเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานทางเลือก ด้วยวิธีง่ายๆในชีวิตประจำวันและทุกคนสามารถทำได้ เช่น การปลูกผักสวนครัวและนำมาประกอบอาหารแก่พนักงงาน การทำน้ำหมักชีวภาพ การนำกระดาษที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นของตกแต่งบ้าน การคัดแยกขยะให้ถูกประเภท การเดินขึ้น – ลง บันไดแทนการใช้ลิฟท์ การปิดไฟทุกครั้งเมื่อออกจากออฟฟิศ หรือการถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ใช้แล้ว

วิธีเหล่านี้ล้วนเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ในการช่วยกันประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันยิ่งลดน้อยลงทุกทีโดยกิจกรรมที่จัดขึ้นได้รับความร่วมมือจากพนักงานเป็นอย่างดี และเพื่อปลูกฝังความเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมจิตสำนึกรักษ์โลกต่อไป

โดยในปัจจุบัน ปัญหาหนึ่งที่กำลังอยู่ในกระแสความสนใจของคนทั่วโลก คงหนีไม่พ้น “ปัญหาสิ่งแวดล้อม” ด้วยสาเหตุที่เราทุกคนต่างรู้ดีว่า ทุกวันนี้โลกของเรากำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป หลายๆ คนต่างเริ่มพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ โลกร้อนขึ้นทุกวัน ” สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันที่เป็นเรื่องใกล้ตัว เพราะฉะนั้น เราทุกคนควรหันมาใส่ใจ และช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเอง เพื่อให้โลกน่าอยู่และคงความสวยงาม อย่างยั่งยืนสืบไปจนถึงรุ่นของลูกหลานเรา

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.